School voor praktijkonderwijs, VMBO-LWOO en Internationale Schakelklas

Als je naar SG W.J. Bladergroen gaat, heb je een (zorg)indicatie. Wij gaan jou extra goed begeleiden, zodat je mee kunt komen. 🤝

Leerlingbegeleiding

Alle leerlingen die onderwijs volgen op SG W.J. Bladergroen hebben een (zorg) indicatie. Er kan sprake zijn van een aanwijzing voor Leerwegondersteuning (lwoo), andere leerlingen hebben een TLV voor het Praktijkonderwijs, ook worden er leerlingen via het VO-loket Waterland geïndiceerd. Daarnaast kan er voor een leerling een extra onderwijsarrangement bij het Samenwerkingsverband worden aangevraagd.

We werken met kleinere klassen, en indien nodig, kunnen onze specialisten direct ingeschakeld worden voor advies en ondersteuning. Alle nieuwe leerlingen worden in de eerste weken van het nieuwe schooljaar besproken door de zorgcoördinator en de mentoren van de eerste klas. Bij het Praktijkonderwijs en vmbo vinden aan het begin van het nieuwe schooljaar individuele gesprekken met ouders en leerlingen plaats. De bespreking geschiedt op basis van het dossier van de leerling.

De zorg is te verdelen in:

  • Zorg op het gebied van leerachterstanden en –beperkingen.
  • Zorg rondom het sociaal-emotionele functioneren.


Leer en ontwikkelingsachterstanden worden onder meer zichtbaar na afname van een intelligentieonderzoek zoals de Nederlandse Intelligentietest voor onderwijsniveau (NIO) en de Nederlandse Differentiatietest (NDT) en didactische onderzoeken die de leervorderingen bepalen. Achterstanden op het gebied van het sociaal-emotionele functioneren komen o.a. aan het licht op basis van de Schoolvragenlijst (SVL).

Voor alle leerlingen van onze school wordt een ontwikkelingsperspectief (OPP) opgesteld. Dit ontwikkelingsperspectief wordt opgesteld op basis van testgegevens, informatie van de basisschool, observaties en in overleg met ouders. In dit ontwikkelingsperspectief wordt ook besloten of en welke extra ondersteuning voor de leerling ingezet zal worden.

De meeste begeleiding wordt door de mentor verzorgd. Als het nodig is voert de leerling gesprekken met:

  • de mentor
  • de zorgcoördinator of schoolmaatschappelijk werk, die ook externe hulpverlening in kan schakelen
  • de teamleider.


Er is geregeld contact tussen de ouders en de mentor; bij het bespreken van zorg kan ook de afdelingsleider of zorgcoördinator aanwezig zijn.
In de Powerpoint vindt u nog meer informatie over de leerlingbegeleiding bij ons op school. Voor verdere vragen kunt u contact opnemen met onze zorg coördinator Dorien Meijer via e-mail: mrd@psg.nl.