School voor praktijkonderwijs, VMBO-LWOO en Internationale Schakelklas

VMBO - LWOO

Voor leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben

Kleinere klassen zorgen voor een veilige leeromgeving en maken het mogelijk dat de leerling kan rekenen op extra begeleiding.

VMBO - LWOO

VMBO-LWOO:
Dit is voor leerlingen die een aanwijzing voor leerwegondersteunend onderwijs (lwoo) hebben en daarom beter functioneren in kleinere klassen. Zij hebben de mogelijkheid door te stromen naar het 3e leerjaar van het vmbo.


VMBO met intensieve begeleiding en ondersteuning:
Dit is voor leerlingen die al dan niet een aanwijzing voor leerwegondersteunend onderwijs (lwoo) hebben en die extra begeleiding nodig hebben op
sociaal-emotioneel gebied. Ook zijn zij gebaat bij een kleinere en veiligere leeromgeving. Deze leerlingen stromen indien mogelijk na een of twee jaar door naar een van de leerwegen van het vmbo.

Leerwegen: basisberoeps (BB), kaderberoeps (KB) en mavo. De meeste leerlingen gaan na 2 jaar naar SG. Gerrit Rietveld (bovenbouw vmbo).


VMBO – bovenbouw in samenwerking met SG Gerrit Rietveld:
Vanaf schooljaar 2018 -2019 is er een mogelijkheid voor een specifieke doelgroep leerlingen van onze school (zij die in aanmerking komen voor
onze verlengde zorg) een vmbo basis- of kaderdiploma te halen op SG. W.J. Bladergroen.

 

Meer weten over het VMBO? Lees het hier

Vakken waarin wij ons onderscheiden