School voor praktijkonderwijs, VMBO-LWOO en Internationale Schakelklas

Engels

Engels is een wereldtaal. Bij veel bedrijven heb je Engels nodig, maar ook sommige vervolgopleidingen zijn in het Engels. Je hebt 3 uur Engels in de week en daar leer je stapsgewijs jezelf verstaanbaar maken in het Engels. De methode waar we mee werken gebruikt verschillende soorten oefeningen. Zo leren we woordjes, gaan we begrijpend lezen en doen we kijk- en luisteropdrachten. Naast de methode doen we projecten, bijvoorbeeld een filmproject met allerlei opdrachten over de film. De film kijken we uiteraard in het Engels en zonder ondertiteling, want je leert vooral Engels door het veel te luisteren.

WJB FELICITEERT ALLE GESLAAGDE VMBO LEERLINGEN

WJB FELICITEERT ALLE GESLAAGDE VMBO LEERLINGEN

Schooljaar 19/20 is het eerste schooljaar waarop SG W.J. Bladergroen een examengroep VMBO B/K heeft. Alle leerlingen volgen het profiel Dienstverlening en Producten.

Van de 14 kandidaten zijn er 10 geslaagd op basis niveau en 4 op kaderniveau.

Het slagingspercentage komt hiermee op 100%.

Alle leerlingen gefeliciteerd met het behalen van je diploma🎉!

Welkom bij SG W.J. Bladergroen!

Ons motto is: Doen wat werkt!

Onze missie: Op onze school gaan we uit van verschillende kwaliteiten en capaciteiten van de leerlingen. Door het onderwijsaanbod hierop af te stemmen, komt de leerling zo goed mogelijk tot zijn recht. SG W.J. Bladergroen is er speciaal voor leerlingen in de regio Waterland die (soms tijdelijk) extra ondersteuning en begeleiding nodig hebben. Wij bieden aangepast onderwijs, met extra zorg en aandacht.

Alle leerlingen hebben een (zorg)indicatie.

Jullie zijn hier welkom!

VMBO - LWOO

PRAKTIJKONDERWIJS

INTERNATIONALE SCHAKELKLAS