School voor praktijkonderwijs, VMBO-LWOO en Internationale Schakelklas

VMBO - LWOO

Speciale kleine klassen voor leerlingen met leerweg ondersteuning (lwoo) of sociaal-emotionele ondersteuning. Leerwegen: basisberoeps (BB), kaderberoeps (KB) en mavo. De meeste leerlingen gaan na 2 jaar naar SG. Gerrit Rietveld (bovenbouw vmbo).

Meer weten over de leerwegen binnen het VMBO? Klik dan hier

VMBO - LWOO

Leerlingen die in aanmerking komen voor onze VMBO afdeling hebben specifieke onderwijsbehoeften op het gebied van leren en/of werkhouding en/of gedrag en/of welzijn. Ons VMBO is een lesplaats. Dit betekent dat het doel is om leerlingen indien mogelijk na één of twee jaar terug te plaatsen in een reguliere VO school om daar hun diploma te halen. De leerlingen die bij ons op het VMBO komen, hebben in hun schoolloopbaan te maken gehad met:

  • Leer- en ontwikkelingsachterstanden en/of
  • lichte gedragsproblemen en/of
  • motivatieproblemen en/of
  • systeemfactoren.


Vaak is er sprake van extra onderwijsbehoeften op meerdere van deze terreinen. De leerling krijgt, met onze extra ondersteuning, perspectief op een regulier VMBO-diploma.

Klik op onderstaande blokken voor meer informatie over het VMBO. 

VMBO onderbouw / VMBO-LWOO

Studiekeuze / vervolgloopbaan

Tussentijds wisselen van niveau


Wat zeggen leerlingen en ouders? 


Zorg


Mentor 

Agenda

Lestijden

Toetsing en overgang