School voor praktijkonderwijs, VMBO-LWOO en Internationale Schakelklas

VMBO onderbouw / VMBO-LWOO

Op SG W.J. Bladergroen wordt onderwijs verzorgd in kleinere klassen voor de eerste 2 leerjaren (de “onderbouw”) van het VMBO op Basis, Kader en Mavo niveau. De individuele leerbehoefte van de leerling staat bij ons centraal. Dit houdt in dat we samen met ouders en de leerling via een ontwikkelingsperspectief (OPP) een op maat gesneden leerroute maken naar de toekomst. De onderbouw werkt aan verbetering van het onderwijsrendement in een doorlopende leerlijn met de bovenbouw (leerjaar 3 en 4) op onze andere PSG-VMBO scholen.

Taal, rekenen en het werken aan competenties krijgen extra aandacht. Vakdocenten en mentoren werken samen met de leerlingen aan het behalen van de doelen uit het ontwikkelingsperspectief (OPP). Ook de ouders zijn erg belangrijk in ons onderwijsproces. Zo wordt van ouders verwacht dat zij meedenken over het OPP van hun kind en dit OPP tekenen en het thuis ook regelmatig hebben over de doelen vanuit dit OPP. De samenwerking met thuis is een belangrijke basis voor ons onderwijs.

VMBO-LWOO

Dit is voor leerlingen die een indicatie leerwegondersteunend onderwijs (LWOO) hebben en daarom beter functioneren in kleinere klassen. Zij hebben de mogelijkheid door te stromen naar het 3e leerjaar van het VMBO. VMBO met intensieve begeleiding en ondersteuning Dit is voor leerlingen die al dan niet een indicatie leerwegondersteunend onderwijs (lwoo) hebben en die extra begeleiding nodig hebben op sociaal-emotioneel gebied. Ook zij zijn gebaat bij een kleinere en veiligere leeromgeving. Deze leerlingen stromen indien mogelijk na een of twee jaar door naar een van de leerwegen van het VMBO.

Leergebieden
In de VMBO-onderbouw wordt een aantal vakken gecombineerd gegeven door dezelfde docent. Deze combinaties worden leergebieden genoemd. Door deze werkwijze is het aantal docenten dat les geeft aan een klas verkleind. Bovendien krijgen de leerlingen meer inzicht in de samenhang tussen vakken.

De leergebieden bestaan uit de volgende combinaties van vakken:

  • Mens en Maatschappij (M en M)/aardrijkskunde, geschiedenis en economie.
  • Mens en Omgeving (M en O)/biologie en verzorging.
  • Beeldende Vorming/handvaardigheid, tekenen en textiele werkvormen.

Terug naar de vorige pagina