School voor praktijkonderwijs, VMBO-LWOO en Internationale Schakelklas

Studiekeuze / vervolgloopbaan

Praktische Sectororiëntatie (PSO) en Loopbaanoriëntatie en begeleiding (LOB)

In de eerste en tweede klas staat het programma LOB in het teken van studie en beroep. De praktische kennismaking met de beroepsprofielen noemen we de Praktische Sectororiëntatie (PSO). De meer theoretische kant van de de keuze wordt besproken tijdens de lessen Loopbaanoriëntatie en Begeleiding (LOB-lessen). Deze lessen zorgen ervoor dat elke leerling een beeld krijgt van de sectoren, bijbehorende keuzeprofielen in de bovenbouw en de beroepen die horen bij deze sectoren. Zo helpen we onze leerlingen om een goede keuze voor de Bovenbouw te maken.

 

Studiekeuze of vervolgloopbaan

Afhankelijk van zijn motivatie, zijn capaciteiten en de geleverde prestaties zet een leerling in de bovenbouw van het VMBO zijn studie voort in:

  • de basisberoepsgerichte leerweg
  • de kaderberoepsgerichte leerweg
  • de mavo
  • de gemengde leerweg.


De leerwegen sluiten aan op de niveaus van de opleidingen in het Middelbaar Beroepsonderwijs (MBO), zoals die worden aangeboden door een Regionaal OpleidingsCentrum (ROC). De bovenbouw van het VMBO leidt nog niet op voor een beroep. De leerlingen worden voorbereid op het vervolgonderwijs. De leerling wordt bij zijn studiekeuze begeleid door de docenten PSO (Praktische Sector Oriëntatie) en door de mentor van het tweede leerjaar. In het tweede leerjaar wordt uitgebreid stilgestaan bij de overstapmogelijkheden naar het derde leerjaar. Dit gebeurt tijdens de LOB lessen en tijdens de mentorlessen. Ook tijdens de driehoeksgesprekken en de ouderavond in het tweede leerjaar komt dit aan bod.

In het tweede leerjaar wordt uitgebreid stilgestaan bij de overstapmogelijkheden naar het derde leerjaar. Dit gebeurt tijdens de LOB lessen en tijdens de mentorlessen. Ook tijdens de driehoeksgesprekken en de ouderavond in het tweede leerjaar komt dit aan bod.

Terug naar de vorige pagina