School voor praktijkonderwijs, VMBO-LWOO en Internationale Schakelklas

Tussentijds wisselen van niveau

Bijvoorbeeld van Basis naar Kader of van Kader naar Mavo

Dit is alleen mogelijk als aan de volgende voorwaarden is voldaan:

De mentor vraagt advies aan het docententeam van de leerling, bij positief advies vanuit het docententeam brengt de mentor de leerling in bij het zorgteam. Na positief advies van orthopedagoog, SMW, zorgcoördinator en teamleider kan een leerling overgeplaatst worden naar een ander niveau.

Overgang van leerjaar 1 naar leerjaar 2 (Basis, Kader en Mavo)
Een leerling gaat over als hij maximaal 1 minpunt heeft op zijn overgangsrapport of 2 minpunten met een compensatiepunt voor een ander vak. Indien dit niet het geval is, bekijkt het klassenteam onder leiding van de teamleider welk vervolgtraject het beste bij de leerling past. Een leerling mag tevens maximaal tweemaal een M (matig) en eenmaal een O (onvoldoende) scoren op gedrag en inzet. Indien dit niet het geval is, bekijkt het klassenteam onder leiding van de teamleider welk vervolgtraject het beste bij de leerling past.

Overgang van leerjaar 2 naar leerjaar 3 (Basis, Kader)
Een leerling gaat over als hij maximaal 1 minpunt heeft op zijn overgangsrapport of 2 minpunten met een compensatiepunt voor een ander vak. Indien dit niet het geval is, bekijkt het klassenteam onder leiding van de teamleider welk vervolgtraject het beste bij de leerling past. Een leerling mag tevens maximaal tweemaal een M (matig) en eenmaal een O (onvoldoende) scoren op gedrag en inzet. Indien dit niet het geval is, bekijkt het klassenteam onder leiding van de teamleider welk vervolgtraject het beste bij de leerling past.

Overgang van leerjaar 2 naar leerjaar 3 (MAVO)
Een leerling gaat over als hij maximaal 2 onvoldoendes heeft, waarvan 1 vier of lager. Er mag maximaal 1 onvoldoende voorkomen in het vakkenpakket. Indien dit niet het geval is, bekijkt het klassenteam onder leiding van de teamleider welk vervolgtraject het beste bij de leerling past. Een leerling mag tevens maximaal tweemaal een M (matig) en eenmaal een O (onvoldoende) scoren op gedrag en inzet. Indien dit niet het geval is, bekijkt het klassenteam onder leiding van de teamleider welk vervolgtraject het beste bij de leerling past.

 

Terug naar de vorige pagina