School voor praktijkonderwijs, VMBO-LWOO en Internationale Schakelklas

LOB

LOB, oftewel Loopbaanoriëntatie en Begeleiding. Wat betekent dit en wat doen we tijdens deze les? In het kort;

Tijdens het eerste leerjaar focussen we ons vooral op een stukje Omgangskunde. We gaan het met name hebben over onszelf en elkaar leren kennen. Dit is belangrijk omdat iedereen erbij hoort en als je jezelf in elkaar verdiept leer je elkaar steeds beter kennen en dus begrijpen. De sociale competenties die je leert tijden deze lessen kun je in je verdere leven gebruiken. We gaan onder andere aan de slag met presenteren, werkstukken maken, rollenspellen en klassengesprekken.

In leerjaar 2 gaan we dieper in op de zaken waar we in leerjaar 1 mee zijn begonnen. Daarnaast gaan we de aandacht richten op drie hoofdvragen; wie ben ik? wat kan ik? en wat wil ik? Dit als voorbereiding op een gedegen keuze voor een passende bovenbouw.

WJB FELICITEERT ALLE GESLAAGDE VMBO LEERLINGEN

WJB FELICITEERT ALLE GESLAAGDE VMBO LEERLINGEN

Schooljaar 19/20 is het eerste schooljaar waarop SG W.J. Bladergroen een examengroep VMBO B/K heeft. Alle leerlingen volgen het profiel Dienstverlening en Producten.

Van de 14 kandidaten zijn er 10 geslaagd op basis niveau en 4 op kaderniveau.

Het slagingspercentage komt hiermee op 100%.

Alle leerlingen gefeliciteerd met het behalen van je diploma🎉!

Welkom bij SG W.J. Bladergroen!

Ons motto is: Doen wat werkt!

Onze missie: Op onze school gaan we uit van verschillende kwaliteiten en capaciteiten van de leerlingen. Door het onderwijsaanbod hierop af te stemmen, komt de leerling zo goed mogelijk tot zijn recht. SG W.J. Bladergroen is er speciaal voor leerlingen in de regio Waterland die (soms tijdelijk) extra ondersteuning en begeleiding nodig hebben. Wij bieden aangepast onderwijs, met extra zorg en aandacht.

Alle leerlingen hebben een (zorg)indicatie.

Jullie zijn hier welkom!

VMBO - LWOO

PRAKTIJKONDERWIJS

INTERNATIONALE SCHAKELKLAS