School voor praktijkonderwijs, VMBO-LWOO en Internationale Schakelklas

Lichamelijke opvoeding

Lichamelijke opvoeding (LO) is een vak waar we bewegen gebruiken om verschillende individuele of klassikale doelen te bewerkstelligen. Hierin differentiëren wij zodat iedereen kan meedoen en zich betrokken voelt bij de les. In de lessen LO komen onderdelen aan bod die het groepsproces versterken. Ook worden de lessen gebruikt om de leerling zijn zelfvertrouwen te vergroten. In het eerste en tweede leerjaar worden basisvaardigheden aangeleerd. Deze vaardigheden worden in het PTA van leerjaar 3 en 4 getoetst en tellen mee voor het examen. Tijdens de lessen LO wordt er vooral gekeken naar de mogelijkheden. Van hieruit versterken wij een positief zelfbeeld.

WJB FELICITEERT ALLE GESLAAGDE VMBO LEERLINGEN

WJB FELICITEERT ALLE GESLAAGDE VMBO LEERLINGEN

Schooljaar 19/20 is het eerste schooljaar waarop SG W.J. Bladergroen een examengroep VMBO B/K heeft. Alle leerlingen volgen het profiel Dienstverlening en Producten.

Van de 14 kandidaten zijn er 10 geslaagd op basis niveau en 4 op kaderniveau.

Het slagingspercentage komt hiermee op 100%.

Alle leerlingen gefeliciteerd met het behalen van je diploma🎉!

Welkom bij SG W.J. Bladergroen!

Ons motto is: Doen wat werkt!

Onze missie: Op onze school gaan we uit van verschillende kwaliteiten en capaciteiten van de leerlingen. Door het onderwijsaanbod hierop af te stemmen, komt de leerling zo goed mogelijk tot zijn recht. SG W.J. Bladergroen is er speciaal voor leerlingen in de regio Waterland die (soms tijdelijk) extra ondersteuning en begeleiding nodig hebben. Wij bieden aangepast onderwijs, met extra zorg en aandacht.

Alle leerlingen hebben een (zorg)indicatie.

Jullie zijn hier welkom!

VMBO - LWOO

PRAKTIJKONDERWIJS

INTERNATIONALE SCHAKELKLAS