School voor praktijkonderwijs, VMBO-LWOO en Internationale Schakelklas

beeldende vorming

De leerlingen leren het eerste jaar vooral de vaardigheden door middel van de opdrachten.
Tekenen, schilderen, figuurzagen, het werken met klei en overige technieken. Daarnaast wordt er vooral ook aandacht besteed aan hoe je hoort te werken, de regels van het lokaal en met omgang van het materiaal.

Het tweede jaar spitst zich meer op het samenwerken en het ontwikkelen van eigen ideeën.
Leerlingen moeten bijvoorbeeld samenwerken aan 1 werkstuk, met een vrije keuze van het materiaal zelf een ontwerp maken en uitvoeren.

Het cijfer van beeldende vorming komt voort uit het beoordelen van het uiteindelijke werkstuk en ook over de inzet/ werkhouding van de leerling bij het vak.

WJB FELICITEERT ALLE GESLAAGDE VMBO LEERLINGEN

WJB FELICITEERT ALLE GESLAAGDE VMBO LEERLINGEN

Schooljaar 19/20 is het eerste schooljaar waarop SG W.J. Bladergroen een examengroep VMBO B/K heeft. Alle leerlingen volgen het profiel Dienstverlening en Producten.

Van de 14 kandidaten zijn er 10 geslaagd op basis niveau en 4 op kaderniveau.

Het slagingspercentage komt hiermee op 100%.

Alle leerlingen gefeliciteerd met het behalen van je diploma🎉!

Welkom bij SG W.J. Bladergroen!

Ons motto is: Doen wat werkt!

Onze missie: Op onze school gaan we uit van verschillende kwaliteiten en capaciteiten van de leerlingen. Door het onderwijsaanbod hierop af te stemmen, komt de leerling zo goed mogelijk tot zijn recht. SG W.J. Bladergroen is er speciaal voor leerlingen in de regio Waterland die (soms tijdelijk) extra ondersteuning en begeleiding nodig hebben. Wij bieden aangepast onderwijs, met extra zorg en aandacht.

Alle leerlingen hebben een (zorg)indicatie.

Jullie zijn hier welkom!

VMBO - LWOO

PRAKTIJKONDERWIJS

INTERNATIONALE SCHAKELKLAS