School voor praktijkonderwijs, VMBO-LWOO en Internationale Schakelklas

Maatschappijleer / CKV

Maatschappijleer, je eerste examenvak! Spannend!

In 5 thema's gaan we leren over onze maatschappij; De thema's Samenleving, Burgerschap, Politiek, Mediawijsheid en Criminaliteit vormen de bouwstenen voor het vak Maatschappijleer. Wij maken gebruik van een digitale methode die ons op een speelse en gevarieerde wijze door de stof heen helpt. Succes!

Naast Maatschappijleer gaan in het kader van Culturele en Kunstzinnige Vorming ook op pad! Gedurende het jaar bezoeken wij diverse musea en maak je zelf een keuze voor het bezoeken van een culturele activiteit. Deze bezoeken rond je af met een opdracht en / of een werkstuk.

WJB FELICITEERT ALLE GESLAAGDE VMBO LEERLINGEN

WJB FELICITEERT ALLE GESLAAGDE VMBO LEERLINGEN

Schooljaar 19/20 is het eerste schooljaar waarop SG W.J. Bladergroen een examengroep VMBO B/K heeft. Alle leerlingen volgen het profiel Dienstverlening en Producten.

Van de 14 kandidaten zijn er 10 geslaagd op basis niveau en 4 op kaderniveau.

Het slagingspercentage komt hiermee op 100%.

Alle leerlingen gefeliciteerd met het behalen van je diploma🎉!

Welkom bij SG W.J. Bladergroen!

Ons motto is: Doen wat werkt!

Onze missie: Op onze school gaan we uit van verschillende kwaliteiten en capaciteiten van de leerlingen. Door het onderwijsaanbod hierop af te stemmen, komt de leerling zo goed mogelijk tot zijn recht. SG W.J. Bladergroen is er speciaal voor leerlingen in de regio Waterland die (soms tijdelijk) extra ondersteuning en begeleiding nodig hebben. Wij bieden aangepast onderwijs, met extra zorg en aandacht.

Alle leerlingen hebben een (zorg)indicatie.

Jullie zijn hier welkom!

VMBO - LWOO

PRAKTIJKONDERWIJS

INTERNATIONALE SCHAKELKLAS