School voor praktijkonderwijs, VMBO-LWOO en Internationale Schakelklas

Natuur- scheikunde

Nask is een vak van de natuurwetenschappen, het is een mengsel van de vakken natuurkunde en scheikunde. Nask gaat over alles wat er om je heen gebeurt. Je leert bij nask dus veel over het weer, krachten, beweging, elektriciteit, verbranden en stoffen.

Ook kijken we naar de ruimte, de aarde en het zonnestelsel.  

In de onderbouw en bovenbouw doe je ook verschillende practica. Zo ga je aan het werk diverse proefjes waarin je onverwachte uitkomsten tegen komt, je leert veilig werken met elektriciteit en werken met een brander en echt vuur.

Welkom bij SG W.J. Bladergroen!

Ons motto is: Doen wat werkt!

Onze missie: Op onze school gaan we uit van verschillende kwaliteiten en capaciteiten van de leerlingen. Door het onderwijsaanbod hierop af te stemmen, komt de leerling zo goed mogelijk tot zijn recht. SG W.J. Bladergroen is er speciaal voor leerlingen in de regio Waterland die (soms tijdelijk) extra ondersteuning en begeleiding nodig hebben. Wij bieden aangepast onderwijs, met extra zorg en aandacht.

Alle leerlingen hebben een (zorg)indicatie.

Jullie zijn hier welkom!

VMBO - LWOO

PRAKTIJKONDERWIJS

INTERNATIONALE SCHAKELKLAS