School voor praktijkonderwijs, VMBO-LWOO en Internationale Schakelklas

Nederlands

Nederlands is een belangrijk schoolvak. De Nederlandse taal komt bijna overal terug op school. Als je vakken als biologie of maatschappij hebt en je wordt getoetst dan is het van belang dat je de opdrachten en teksten begrijpt. Als je de Nederlandse taal niet goed beheerst wordt het ook lastig om berichtjes op je telefoon te lezen. Denk eens na hoe vaak je op een dag eigenlijk leest zonder er echt bij stil te staan.

Lezen:
Helaas vinden leerlingen lezen minder interessant dan het hoort te zijn. Hoe tof is het als je een boek leest waar je helemaal in op gaat. Ga opzoek naar een boek waar jouw interesses liggen. Ouders ga samen met uw kind op de bank zitten en geef het goede voorbeeld. Als u leest pakt uw kind ook sneller een boek.

Schrijven:
Daar hoort spelling bij. Als je een zakelijke brief of een persoonlijke brief schrijft dan wil je niet dat daar spelfouten in staan. Je toekomstige werkgever of degene waaraan je een brief schrijft kijkt zeker naar spelfouten. Daarom zal je bij dit onderdeel goed moeten oefenen. Stel je ontvangt een liefdesbrief dan kijk jij toch ook of de brief correct is geschreven.

Grammatica:
Bij ieder hoofdstuk komt grammatica terug. Het oefenen begint al in de onderbouw. Dit doen we op verschillende manieren. Je krijgt uitleg van de docent, maar je maakt ook opdrachten in je werkboek of oefent met je klasgenoten. Je wordt zeker getoetst op dit onderdeel.

WJB FELICITEERT ALLE GESLAAGDE VMBO LEERLINGEN

WJB FELICITEERT ALLE GESLAAGDE VMBO LEERLINGEN

Schooljaar 19/20 is het eerste schooljaar waarop SG W.J. Bladergroen een examengroep VMBO B/K heeft. Alle leerlingen volgen het profiel Dienstverlening en Producten.

Van de 14 kandidaten zijn er 10 geslaagd op basis niveau en 4 op kaderniveau.

Het slagingspercentage komt hiermee op 100%.

Alle leerlingen gefeliciteerd met het behalen van je diploma🎉!

Welkom bij SG W.J. Bladergroen!

Ons motto is: Doen wat werkt!

Onze missie: Op onze school gaan we uit van verschillende kwaliteiten en capaciteiten van de leerlingen. Door het onderwijsaanbod hierop af te stemmen, komt de leerling zo goed mogelijk tot zijn recht. SG W.J. Bladergroen is er speciaal voor leerlingen in de regio Waterland die (soms tijdelijk) extra ondersteuning en begeleiding nodig hebben. Wij bieden aangepast onderwijs, met extra zorg en aandacht.

Alle leerlingen hebben een (zorg)indicatie.

Jullie zijn hier welkom!

VMBO - LWOO

PRAKTIJKONDERWIJS

INTERNATIONALE SCHAKELKLAS