School voor praktijkonderwijs, VMBO-LWOO en Internationale Schakelklas

Internationale Schakelklas (ISK)

Voor leerlingen die de Nederlandse taal nog niet voldoende beheersen

De internationale schakelklas bereidt leerlingen die de Nederlandse taal nog niet voldoende beheersen voor op hun vervolgopleiding. 

Internationale Schakelklas

De Internationale Schakelklas (ISK) is een schakelklas speciaal voor nieuwkomers tussen 12 en 18 jaar die korter dan twee jaar in Nederland wonen. De leerlingen zijn afkomstig uit de hele wereld en beheersen de Nederlandse taal niet voldoende om deel te kunnen nemen aan het reguliere voortgezet onderwijs. In de ISK worden zij, in maximaal twee jaar, klaargestoomd voor een vervolgopleiding.

Het soort vervolgonderwijs hangt af van de capaciteiten en interesses van de leerlingen en van hun leeftijd. ISK leerlingen stromen door naar regulier voortgezet onderwijs of, wanneer zij 16-18 jaar zijn of dat op korte termijn worden, naar de startopleidingen van een Regionaal Opleidingscentrum.

 

Meer weten over de internationale schakelklas? Lees het hier

Vakken waarin wij ons onderscheiden

  • beeldende vorming
  • Engels
  • leven in Nederland
  • lichamelijke opvoeding
  • mentoruur
  • Nederlands
  • interne stage