School voor praktijkonderwijs, VMBO-LWOO en Internationale Schakelklas

Lessentabel VMBO

Lessentabel:

 

afkorting vak VMBO lj1 VMBO lj2 VMBO lj3 VMBO lj4
ne Nederlands 4 4 3 3
en Engels 3 3 3 3
du     1*    
re rekenen 1 1    
wi wiskunde 3 3 4 4
mm mens & maatschappij  3 3 3  
ma maatschappijleer        
bi biologie 2 2 keuzevak keuzevak
ns natuur-/scheikunde 1 2 keuzevak keuzevak
dv digitale vaardigheden 1 1    
lob loopbaan oriëntatie 2      
sova sociale vaardigheden   1    
bv/kckv beeldende vorming / culturele en kunstzinnige vorming 2 2 1  
lo lichamelijke opvoeding 4 2 4 1
tn techniek 2 2    
zw zorg & welzijn 2 2    
ns natuur- scheikunde        
keuz keuzevak 2 2    
prpo praktische profiel oriëntatie   2    
dvpr dienstverlening & producten     11 12
est externe stage       1,38
mentor mentorles (studieles) 3 2 2 2
coach coachuur 1 1 1 1

* du - alleen voor basis kader leerlingen