School voor praktijkonderwijs, VMBO-LWOO en Internationale Schakelklas

Medewerkers

Medewerkers

 

Schoolleiding:

Directeur Mevr. N. Spanjerberg spgn@psg.nl 0299 - 314920
Teamleider VMBO Mevr. F. Bouamrani bmf@psg.nl 0299 - 314920
Teamleider PRO Dhr. M. Meerhoff meh@psg.nl 0299 - 314920
Teamleider Ondersteuning Mevr. D. Meijer mrd@psg.nl 0299 - 314920
Teamleider ISK Mevr. F. de Jager jgrf@psg.nl 0299 - 314920

 

Jaarlaagcoördinatoren:

VMBO Mevr. W. van Wissing wew@psg.nl 0299 - 314920
Onderbouw PRO Mevr. M. de Veer vrm@psg.nl 0299 - 314920
Bovenbouw PRO Mevr. M. Hoezee hzm@psg.nl 0299 - 314920
Isk Mevr. M. Stienen snm@psg.nl 0299 - 314920

 

Decaan:

Decaan Mevr. D. van Twisk tws@psg.nl 0299 - 314920

 

Ondersteuning:

Odersteuningscoördinatoren

Mevr. K. Stiel (pro-VMBO)

Mevr. L. Phiip (ISK)

sti@psg.nl

gnt@psg.nl

0299 - 314920
Leerlingcoördinatoren

Mevr. Van Ruijven

Mevr. Slotboom

rvn@psg.nl

stb@psg.nl

0299 - 314920
Maatschappelijk Werker Mevr. A. Schaap a.schaap@clup.nl 0299 - 314920
Kinder- en jeugdpsycholoog Mevr. S. van Vuure vuu@psg.nl 0299 - 314920
RT-coördinator Mevr. J. Fiselier fsl@psg.nl 0299 - 314920
remediërende leraar Mevr. J. Duinmeijer dmr@psg.nl 0299 - 314920
Vertrouwenspersoon Mevr. J. Droste dej@psg.nl 0299 - 314920
Vertrouwenspersoon Dhr. R. Wever wvr@psg.nl 0299 - 314920