School voor praktijkonderwijs, VMBO-LWOO en Internationale Schakelklas

Kernwaarden SG W.J. Bladergroen

SG W.J. Bladergroen (WJB) maakt deel uit van de Purmerendse ScholenGroep en is in samenspraak met het samenwerkingsverband Waterland opgericht. Onze school is er speciaal voor leerlingen in de regio Waterland die (soms tijdelijk) extra ondersteuning en begeleiding nodig hebben. Wij bieden aangepast onderwijs, met extra ondersteuning en aandacht.  

Doen wat werkt: De kernwaarden van onze school 

In het kader van veiligheid en geluk zijn er waarden geformuleerd voor onze school. 

 1. We bieden kwaliteit in ons onderwijs.  
  WJB is een school waarbij de basiskwaliteit op orde is. Door ruimte te geven aan uitvoering en scholing op het gebied van flexibele en innovatieve programma’s en leeractiviteiten komen we tegemoet aan de onderwijsbehoefte van onze leerlingen. 
 2. We staan voor een veilige school.  
  WJB is een school waar we open, respectvol en direct met elkaar communiceren. We werken in teamverband (leerlingen, ouders/verzorgers en school) aan een veilig schoolklimaat (fysiek en geestelijk welbevinden). 
 3. We geven richting, ruimte en ruggensteun aan talent en bieden maatwerk.  
  WJB is een school waar gewerkt wordt in een stimulerende leer- en werkomgeving, gebruikmakend van adequate ICT-ondersteuning. Ons onderwijs is gericht op het optimaal ontwikkelen van competenties, leerprestaties en talenten van de leerlingen. We stimuleren de leerling om actief en initiatiefrijk te zijn en het maximale uit zichzelf te halen. Onze begeleidingsstijl verloopt van sturend > naar begeleidend > naar coachend. 
 4. We zijn een ondersteuningslocatie.  
  WJB is een school waar aandacht is voor persoonlijke begeleiding van de leerling. Dit realiseren we in samenwerking met het ondersteuningsteam door o.a. intensieve mentorbegeleiding, trainingen (b.v. competentietraining, faalangstreductietraining, agressie- regulatietraining), remedial teaching en begeleiding passend onderwijs. 
 5. We staan midden in de maatschappij.  
  WJB participeert in verschillende netwerken, die essentieel zijn voor ons onderwijs, vervolgonderwijs en toeleiding naar arbeid (Praktijkonderwijs). 

De kernwaarden komen tot uitdrukking in de wijze waarop wij het onderwijs vormgeven. Door gezamenlijk kernwaarden te formuleren en gedrag dat bij deze waarden past, actief aan te leren wordt adequaat gedrag, systematisch en positief bekrachtigd. Hiermee wordt een veilig en positief schoolklimaat gecreëerd, waarin elke leerling optimaal kan profiteren van het geboden onderwijs. Binnen de lessen zullen de leerlingen kennismaken met deze waarden zodat zij ook het gedrag aangeleerd krijgen dat wij graag willen zien op onze school. 

 Ons motto is dan ook: Doen wat werkt!