School voor praktijkonderwijs, VMBO-LWOO en Internationale Schakelklas

Medezeggenschapsraad

De medezeggenschapsraad van SG W.J. Bladergroen denkt mee over zaken die de school betreffen. Dit gaat over alles wat met onderwijs te maken heeft zoals lessentabellen, maar ook over de school als geheel (financiën en verbouwingen bijvoorbeeld). De medezeggenschapsraad heeft het recht om informatie op te vragen en kan door de directie gevraagd worden om advies te geven. Voor sommige beslissingen is instemming van de medezeggenschapsraad vereist.

De medezeggenschapsraad van onze school bestaat uit collega’s, ouders en leerlingen.

De personeelsgeleding wordt gevormd door:
* Rob Doodeman (oop)
* Cisca Hergers (pro), secretaris
* Frank Rikkers (vmbo)
* Marly Stienen (isk), voorzitter

De oudergeleding bestaat uit:
* Wendy Krachtwijk
* Samantha van Pelt

De leerlingen worden vertegenwoordigd door:
* Jaysey Aarts (vmbo)
* Viktoria Volodieva (isk)

De medezeggenschapsraad is bereikbaar via medezeggenschapsraadwjb@psg.nl

De Purmerendse Scholengroep kent ook een centrale medezeggenschapsraad (cmr), waarin leerlingen, medewerkers en ouders van PSG-scholen vertegenwoordigd zijn. Bij deze raad staan schooloverstijgende onderwerpen op de agenda. Namens onze school heeft Eric Bark zitting in de cmr.