School voor praktijkonderwijs, vmbo-lwoo en internationale schakelklas
05-12-2013
wiskundeleswjb1
Na de uitleg op het digibord over het tekenen van een assenstelsel en het zoeken van de coördinaten, zijn de eerstejaarsleerlingen van het VMBO hard aan het werk gegaan.

Zij maakten voor elkaar een assenstelsel met coördinaten. Toen ze daarmee klaar waren, wisselden ze met de buurman of buurvrouw van papiertje. Voor de volgende opdracht moesten de leerlingen de coördinaten opzoeken en op de juiste plek een punt zetten.

Op deze manier oefenen ze met het maken van een assenstelsel en het opzoeken van de coördinaten.
wiskundeleswjb2
19-11-2013

Wij gingen op Woensdag 6 November 2013 naar TECHBASE in Amsterdam.
Van onze school gingen we de bus in en toen kregen we een reis van een 1uur.
En het was zolang omdat we in de file stonden.
Maar toen we er eindelijk waren.
Het was wel wat koud die dag maar het was erg leuk.
Ze wilden laten zien daar bij TECHBASE wat voor technieken ze bij de DEFENSIE hebben.
Deze soorten hadden ze:

       
        -Bouwtechniek
        -Elektrotechniek
        -Vliegtuigtechniek
        -Scheepstechniek
        -Installatietechniek
        -Mechatronic
        -ICT/CYBER/COMMUNCATIE
        -Bedrijfsautotechniek
        -Wapentechniek
Boris  

Boris , Klas B2J

 

28-08-2013

Beste leerlingen, ouders,

Het nieuwe schooljaar is weer begonnen!
Ik hoop dat iedereen een hele fijne vakantie heeft gehad en dat alle leerlingen met heel veel plezier weer aan de slag gaan.

De eerste week staat in het teken van de introductie, zowel op school als buiten de school. Zo gaan bijvoorbeeld de eerste klassen van het vmbo op kamp naar Heino.
Ook wordt de gang van zaken op school uitgelegd; wat verwachten we van elkaar en hoe gaan we met elkaar om. En als we de eerste kennismaking achter de rug hebben, beginnen de lessen.

De eerste ouderavonden komen er ook aan. U ontvangt daar via de mail verdere informatie over. Hiervoor is het van belang dat de school uw emailadres heeft. U heeft hierover informatie gehad hoe u dat kunt doorgeven.

Namens alle medewerkers wil ik iedereen veel succes wensen dit schooljaar. We maken er met z’n allen een mooi jaar van!

Met vriendelijke groet,

Mevr. Krug
Directeur W.J. Bladergroen

11-07-2013

Op 5 juni vond onze jaarlijkse mini mini markt plaats op het schoolplein van Bladergroen. Leerlingen uit het tweede leerjaar van Mandela en Bladergroen starten eigen mini-ondernemingen en verzilveren hun inspanningen op de markt. De opbrengst gaat naar het goede doel.

Dit jaar gaat de opbrengst naar Kika. Leerlinge Stephanie uit 4C van het praktijkonderwijs speelt een centrale rol. Zij kreeg vorig najaar te horen dat ze ziek is en heeft inmiddels een operatie en verschillende kuren achter de rug. Speciaal voor de mini-mini markt heeft ze een schilderij gemaakt dat bij opbod werd verkocht. Irma Krug van Bladergroen troefde de andere bieders af en spekte zo de pot voor Kika flink. Ook leerlingen uit Stephanies klas zetten hun beste beentje voor. Waar het kan collecteren zij voor Kika. Dus als ze langskomen … geef!
De opbrengst was uiteindelijk een mooi bedrag van € 684,30. Klik hier voor de bedankbrief van Kika.

01-07-2013

W.J. Bladergroen krijgt Europese subsidie

ESF 

ESF staat voor Europees Sociaal Fonds.

W.J. Bladergroen praktijkonderwijs heeft een subsidie aangevraagd en toegewezen gekregen.
Onder de projectnaam: “Bladergroen werkt aan wat werkt.”
De belangrijkste doelstelling voor praktijkonderwijs is Arbeidstoeleiding. Met ons onderwijs werken we toe naar een plaats op de arbeidsmarkt voor onze leerlingen.
Dat kan ook betekenen dat leerlingen na het praktijkonderwijs nog doorleren en dus wat later gaan werken.
Alle activiteiten die wij ondernemen met onze leerlingen ter voorbereiding op de arbeidsmarkt komen in aanmerking voor subsidie.
Vaklessen, stages, IOP en coaching zijn de belangrijke aandachtspunten.
We hebben deze activiteiten in kaart gebracht en de kosten daarvan als subsidie aangevraagd in april 2012.
De  subsidie is toegekend voor het schooljaar 2012-2013.
Deze activiteiten worden bijgehouden op urenstaten.
Aan het eind van het jaar wordt dat gecontroleerd en op basis van die controle wordt dan het subsidiebedrag vastgesteld.
Met de subsidie kunnen we de komende jaren activiteiten ondernemen die bijdragen aan een goede doorstroming naar de arbeidsmarkt.

AANMELDEN 2018 trans260

Dit is Bladergroen!

Vmbo-onderbouw
Speciale kleine klassen voor leerlingen met leerweg ondersteuning (lwoo) of sociaal-emotionele ondersteuning. Leerwegen: basisberoeps (BB), kaderberoeps (KB) en mavo. De meeste leerlingen gaan na 2 jaar naar SG. Gerrit Rietveld (bovenbouw vmbo).

Praktijkonderwijs

Vijfjarige opleiding voor leerlingen waarvoor het vmbo niet haalbaar is. Praktisch onderwijs (doe-onderwijs) dat opleidt voor de uitvoering van eenvoudige werkzaamheden op de arbeidsmarkt.

Internationale Schakelklas
Onderwijs voor nieuwkomers met extra lessen Nederlands, ter voorbereiding op het voortgezet onderwijs.

Bladergroen op Twitter