School voor praktijkonderwijs, vmbo-lwoo en internationale schakelklas
10-04-2013
Op W.J. Bladergroen worden heel veel activiteiten georganiseerd.
Druk op de lees meer knop om te kijken, wat er allemaal plaats gaat vinden de komende tijd. Als de activiteiten plaats hebben gevonden, kunt u hier ook de foto's bekijken.

Maandag 15 april 2013      
Bureau Horizon komt met twee voorstellingen over Cyberpesten naar onze school.
De theatervoorstellingen vinden plaats in het werkatelier.
's Morgens is er een voorstelling voor AKA-leerlingen                                         
's Middags wordt dezelfde voorstelling aangeboden aan de 4e jaars leerlingen van Praktijkonderwijs

Dinsdag 16 april 2013         

09.00 -10.00 uur 
PRO-rail komt een gastles geven aan 3B over PAZZUP....onhandig en gevaarlijk gedrag langs het spoor
10.15 -11.45 uur  
PRO-rail komt een gastles geven aan 3C over PAZZUP onhandig en gevaarlijk gedrag langs het spoor
Deze gastlessen maken deel uit van het programma Themalessen voor derdejaarsleerlingen.        

Donderdag 18 april 2013    

10.15-11.45 uur  
PRO-rail komt een gastles geven aan 3A over PAZZUP.... onhandig en gevaarlijk gedrag langs het spoor.

Donderdag 30 mei 2012     

Theater Kikid komt met de voorstelling 'Ik hou van mij" voor de derdejaarsleerlingen.
De theatervoorstelling vindt plaats in de middag in het Werkatelier. 
                                          

Vrijdag 7 juni 2013             
Workshops Verkeer met nieuwe insteek...voor de derdejaarsleerlingen.
De leerlingen krijgen een dagvullend programma aangeboden met buggy rijden, dode hoek gevaren, een ambulanceverpleegkundige die vertelt uit eigen ervaringen, een kantelsimulatie etc.

Vrijdag 28 juni 2013            

Walibi voor 3e en 4e jaars leerlingen


Meer nieuws

AANMELDEN 2018 trans260

Dit is Bladergroen!

Vmbo-onderbouw
Speciale kleine klassen voor leerlingen met leerweg ondersteuning (lwoo) of sociaal-emotionele ondersteuning. Leerwegen: basisberoeps (BB), kaderberoeps (KB) en mavo. De meeste leerlingen gaan na 2 jaar naar SG. Gerrit Rietveld (bovenbouw vmbo).

Praktijkonderwijs

Vijfjarige opleiding voor leerlingen waarvoor het vmbo niet haalbaar is. Praktisch onderwijs (doe-onderwijs) dat opleidt voor de uitvoering van eenvoudige werkzaamheden op de arbeidsmarkt.

Internationale Schakelklas
Onderwijs voor nieuwkomers met extra lessen Nederlands, ter voorbereiding op het voortgezet onderwijs.

Bladergroen op Twitter