School voor praktijkonderwijs, vmbo-lwoo en internationale schakelklas
23-04-2013

Waar het bol stond van 'cyberpesten', was veel te leren....

Op maandag 15 april 2013, kwam Bureau Horizon met de voorstelling Cyberpesten naar Purmerend. De vierdeklassers en de AKA-leerlingen van SG W.J. Bladergroen, werden in het Werkatelier, getrakteerd op een knap theaterstuk met het thema: cyberpesten.

 

Herkenbare situaties, herkenbare typetjes: de gepeste, de pester, de meeloper... De cruciale rol van de docent en van de ouder(s).... Het werd allemaal neergezet tegen de achtergrond van Valentijnsdag. 

Het was een lange zit voor de leerlingen. Ze moesten luisteren naar de inleiding van één van de acteurs voordat het theaterstuk begon. Maar toen er eenmaal gespeeld werd, kon je zien dat ze 'gepakt'  werden door het overtuigende spel van de acteurs en het thema. Het pesterige gedrag naar de gepeste jongen, het leedvermaak van de pester en de meelopers, de docent die het helemaal verkeerd aanpakte en absoluut niet wist wat er in zijn klas gebeurde, de moeder die het te druk had met haar carrière en geen flauw idee had van wat haar kind doormaakte.... 

/18
Label:

 
Na het spel, werden de leerlingen meegenomen in oplossingen... Wat hadden de meelopers kunnen en moeten doen? Hoe kon de gepeste leerling het anders aanpakken? Wat had de docent beter moeten doen? En welke belangrijke rol had de moeder op zich moeten nemen...? De leerlingen kregen de regie over het spel....de acteurs namen de tips en aanwijzingen over...en speelden de scènes nog een keer. 

Het was een middag vol uitdaging, emotie, herkenning en interactie. Bedankt, acteurs van Bureau Horizon! Bedankt leerlingen, voor jullie enthousiasme en jullie inbreng! Doe in het echt vooral wat jullie vanmiddag deden: meedenken en meevoelen met de pester en er alles aan doen om pesters en meelopers geen kans te geven!! 

Kijk ook eens op www.pestendoetpijn.nl


Meer nieuws

AANMELDEN 2018 trans260

Dit is Bladergroen!

Vmbo-onderbouw
Speciale kleine klassen voor leerlingen met leerweg ondersteuning (lwoo) of sociaal-emotionele ondersteuning. Leerwegen: basisberoeps (BB), kaderberoeps (KB) en mavo. De meeste leerlingen gaan na 2 jaar naar SG. Gerrit Rietveld (bovenbouw vmbo).

Praktijkonderwijs

Vijfjarige opleiding voor leerlingen waarvoor het vmbo niet haalbaar is. Praktisch onderwijs (doe-onderwijs) dat opleidt voor de uitvoering van eenvoudige werkzaamheden op de arbeidsmarkt.

Internationale Schakelklas
Onderwijs voor nieuwkomers met extra lessen Nederlands, ter voorbereiding op het voortgezet onderwijs.

Bladergroen op Twitter