School voor praktijkonderwijs, vmbo-lwoo en internationale schakelklas

IK HOU VAN MIJ.....THEATERVOORSTELLING KIKID

Het ging wat anders, dan we gewend waren... De theatervoorstelling 'Benzies en Batchies'  werd deze keer als het ware in stukjes geknipt.... Steeds een scène,...en daarna kwamen de acteurs direct terug in de groepjes om erover te praten. Dat werkt!

Op donderdagmiddag 30 mei 2013, hebben de derdeklassers zich zichtbaar vermaakt in het Werkatelier.... Weer eens wat anders, dan in de klas... Lekker schemerig, boeiende scènes, herkenbare of spannende situaties, leuke acteurs...  Genoeg te zien en te beleven!... Meteen na de eerste scène kwam de boodschap 'binnen'  bij de leerlingen....en dat is zo gebleven: negentig minuten lang!

Voor de zesde keer speelden studenten van de Hogeschool van Amsterdam, in samenwerking met Kikid, het theaterstuk en opnieuw met succes! De acteurs hielden de leerlingen keer op keer een spiegel voor rond de thema's seksuele moraal en zelfbeeld.  Door te werken met kleine groepjes, komen - de meeste - tongen los en leveren leerlingen enthousiast hun bijdrage.

Met dank aan de spelers van Kikid: het was een succesvolle en leerzame middag voor onze derdeklassers Praktijkonderwijs!

Deze activiteit werd mogelijk gemaakt door financiering met de cultuurkaart.
Voor meer informatie over Kikid: www.kikid.nl

/14
Label:


Meer nieuws

AANMELDEN 2018 trans260

Dit is Bladergroen!

Vmbo-onderbouw
Speciale kleine klassen voor leerlingen met leerweg ondersteuning (lwoo) of sociaal-emotionele ondersteuning. Leerwegen: basisberoeps (BB), kaderberoeps (KB) en mavo. De meeste leerlingen gaan na 2 jaar naar SG. Gerrit Rietveld (bovenbouw vmbo).

Praktijkonderwijs

Vijfjarige opleiding voor leerlingen waarvoor het vmbo niet haalbaar is. Praktisch onderwijs (doe-onderwijs) dat opleidt voor de uitvoering van eenvoudige werkzaamheden op de arbeidsmarkt.

Internationale Schakelklas
Onderwijs voor nieuwkomers met extra lessen Nederlands, ter voorbereiding op het voortgezet onderwijs.

Bladergroen op Twitter