School voor praktijkonderwijs, vmbo-lwoo en internationale schakelklas
17-06-2013

De leerlingen van het vierde leerjaar Praktijkonderwijs, waren er de afgelopen weken vol van: ze hebben zich voorbereid op het examen! Ze hebben er enorm hard voor gewerkt!

De praktijkscholen in de regio Noord-Holland hebben samengewerkt bij het realiseren van een schooldiploma, zodat dat ook leerlingen van Praktijkonderwijs vanaf dit schooljaar een diploma krijgen! Tot nu toe kregen leerlingen een 'certificaat'. Met een aantal andere praktijkscholen in de regio Noord-Holland en met toestemming van de Minister van Onderwijs, werd besloten dat ook leerlingen van Praktijkonderwijs vanaf dit schooljaar een diploma krijgen!

De leerlingen hebben er alles aan gedaan om de bewijzen voor het portfolio en de certificaten voor hun examendossier te verzamelen. Daarvoor moesten bijvoorbeeld 'Meesterproeven' worden afgelegd en een powerpoint over de stage worden gemaakt. Het portfolio en het examendossier moest er tip-top uit zien voor de start van de examengesprekken. Dat gaf best veel stress, maar het is allemaal op tijd klaar gekomen.

Op 10 juni om tien over negen, werd de start gemaakt! Alle leerlingen krijgen een examengesprek, waarin ze hun examendossier en daarmee zichzelf presenteren. Een assessor van een andere praktijkschool en de mentor is bij dit gesprek aanwezig. Als er gewacht wordt tot het gesprek begint is het spannend, maar misschien is het nog wel spannender om na het gesprek even buiten het lokaal te moeten wachten. De leerlingen krijgen meteen de uitslag!! 

/12
Label:

De uitreiking van deze allereerste diploma's vindt plaats op donderdag 27 juni 2013! Dat wordt een feestelijke gebeurtenis. De leerlingen zullen flink in het zonnetje worden gezet voordat ze de belangrijke handtekening gaan zetten. Wethouder B. Daan zal op deze avond symbolisch het eerste diploma uitreiken. 

Op 20 juni zijn de laatste gesprekken. Tot die tijd zullen regelmatig toch wat zenuwachtige leerlingen in de school te zien zijn! Nog snel komen ze even langs bij hun juffen of meesters. Ze zoeken elkaar op...wachtend op het examen of dolblij als ze er zelf doorheen zijn of als de ander is geslaagd!
In Purmerend en omstreken zullen er dit jaar ook van leerlingen van het praktijkonderwijs, vlaggenstokken met schooltassen te zien zijn!


Meer nieuws

AANMELDEN 2018 trans260

Dit is Bladergroen!

Vmbo-onderbouw
Speciale kleine klassen voor leerlingen met leerweg ondersteuning (lwoo) of sociaal-emotionele ondersteuning. Leerwegen: basisberoeps (BB), kaderberoeps (KB) en mavo. De meeste leerlingen gaan na 2 jaar naar SG. Gerrit Rietveld (bovenbouw vmbo).

Praktijkonderwijs

Vijfjarige opleiding voor leerlingen waarvoor het vmbo niet haalbaar is. Praktisch onderwijs (doe-onderwijs) dat opleidt voor de uitvoering van eenvoudige werkzaamheden op de arbeidsmarkt.

Internationale Schakelklas
Onderwijs voor nieuwkomers met extra lessen Nederlands, ter voorbereiding op het voortgezet onderwijs.

Bladergroen op Twitter