School voor praktijkonderwijs, vmbo-lwoo en internationale schakelklas
05-12-2013
wiskundeleswjb1
Na de uitleg op het digibord over het tekenen van een assenstelsel en het zoeken van de coördinaten, zijn de eerstejaarsleerlingen van het VMBO hard aan het werk gegaan.

Zij maakten voor elkaar een assenstelsel met coördinaten. Toen ze daarmee klaar waren, wisselden ze met de buurman of buurvrouw van papiertje. Voor de volgende opdracht moesten de leerlingen de coördinaten opzoeken en op de juiste plek een punt zetten.

Op deze manier oefenen ze met het maken van een assenstelsel en het opzoeken van de coördinaten.
wiskundeleswjb2

Meer nieuws

AANMELDEN 2018 trans260

Dit is Bladergroen!

Vmbo-onderbouw
Speciale kleine klassen voor leerlingen met leerweg ondersteuning (lwoo) of sociaal-emotionele ondersteuning. Leerwegen: basisberoeps (BB), kaderberoeps (KB) en mavo. De meeste leerlingen gaan na 2 jaar naar SG. Gerrit Rietveld (bovenbouw vmbo).

Praktijkonderwijs

Vijfjarige opleiding voor leerlingen waarvoor het vmbo niet haalbaar is. Praktisch onderwijs (doe-onderwijs) dat opleidt voor de uitvoering van eenvoudige werkzaamheden op de arbeidsmarkt.

Internationale Schakelklas
Onderwijs voor nieuwkomers met extra lessen Nederlands, ter voorbereiding op het voortgezet onderwijs.

Bladergroen op Twitter