School voor praktijkonderwijs, vmbo-lwoo en internationale schakelklas
24-11-2014
foto 1 Schaal gezonde kantine 2014

Woensdag 19 november, dierentuin Amersfoort, 16.15 uur, Eddie Zoey reikt de schaal voor de gezonde schoolkantine uit aan Han Cozijn van W.J.Bladergroen. 

Na de prijs voor de gezondste schoolkantine van Nederland in 2010, opnieuw een bewijs dat we nog steeds op de goede weg zijn. Dit jaar zaten we op 84 procent gezonde producten, terwijl de grens ligt op 75 procent. We zijn er hartstikke trots op. Woensdag 26 nov krijgt dit een vervolg in de vorm van een spectaculaire actie van Spurd en GGD Zaanstreek/Waterland in de kantine van Bladergroen
Meer nieuws

AANMELDEN 2018 trans260

Dit is Bladergroen!

Vmbo-onderbouw
Speciale kleine klassen voor leerlingen met leerweg ondersteuning (lwoo) of sociaal-emotionele ondersteuning. Leerwegen: basisberoeps (BB), kaderberoeps (KB) en mavo. De meeste leerlingen gaan na 2 jaar naar SG. Gerrit Rietveld (bovenbouw vmbo).

Praktijkonderwijs

Vijfjarige opleiding voor leerlingen waarvoor het vmbo niet haalbaar is. Praktisch onderwijs (doe-onderwijs) dat opleidt voor de uitvoering van eenvoudige werkzaamheden op de arbeidsmarkt.

Internationale Schakelklas
Onderwijs voor nieuwkomers met extra lessen Nederlands, ter voorbereiding op het voortgezet onderwijs.

Bladergroen op Twitter