School voor praktijkonderwijs, vmbo-lwoo en internationale schakelklas
27-01-2016
Woensdag 10 februari a.s. hebben we ons Open Huis.

Zit je nu in groep 8 en ga je komend schooljaar naar het VMBO of het praktijkonderwijs? Kom dan langs om onze school te bekijken.

Vanaf 19.00 - 21.00 uur zijn leerlingen en ouders van harte welkom!Meer nieuws

AANMELDEN 2018 trans260

Dit is Bladergroen!

Vmbo-onderbouw
Speciale kleine klassen voor leerlingen met leerweg ondersteuning (lwoo) of sociaal-emotionele ondersteuning. Leerwegen: basisberoeps (BB), kaderberoeps (KB) en mavo. De meeste leerlingen gaan na 2 jaar naar SG. Gerrit Rietveld (bovenbouw vmbo).

Praktijkonderwijs

Vijfjarige opleiding voor leerlingen waarvoor het vmbo niet haalbaar is. Praktisch onderwijs (doe-onderwijs) dat opleidt voor de uitvoering van eenvoudige werkzaamheden op de arbeidsmarkt.

Internationale Schakelklas
Onderwijs voor nieuwkomers met extra lessen Nederlands, ter voorbereiding op het voortgezet onderwijs.

Bladergroen op Twitter