School voor praktijkonderwijs, VMBO-LWOO en Internationale Schakelklas

Informatiemarkt voor ouders en verzorgers

20
januari
2020

Op 20 januari 2020 organiseerde de Ouderraad van W.J. Bladergroen een informatiemarkt voor ouders/verzorgers van leerlingen van de PSG.

Informatiemarkt voor ouders en verzorgers

Men kon een keuze maken uit negen workshops over uiteenlopende onderwerpen zoals: gameverslaving, kinderen leren omgaan met geld, praten over seksualiteit en de rol van de jeugdrecherche in Purmerend. Elke workshop werd drie keer gegeven.

De avond werd druk bezocht en in alle workshops werden vragen gesteld zodat er interessante en persoonlijke gesprekken ontstonden.
Tijdens de afsluitende borrel, professioneel gecaterd door leerlingen van W.J. Bladergroen, was er gelegenheid met elkaar na te praten en individuele situaties te bespreken. Tot slot werd de befaamde Bladergroen Appeltaart uitgereikt als loterijprijs.

Vanwege het enthousiasme en de opkomst van de ouders zijn zowel workshopleiders als organisatie van plan deze ouderavond jaarlijks aan te bieden. Mocht u daarvoor ideeën hebben, horen wij dat graag!

Als u interesse heeft om zelf zitting te nemen in de Ouderraad, laat het ons dan ook weten!

Hartelijke groeten,

De Ouderraad

ouderraadwjb@psg.nl