School voor praktijkonderwijs, VMBO-LWOO en Internationale Schakelklas

SG WJ Bladergroen ontvangt extra ESF-subsidie voor arbeidstoeleiding

19
januari
2022

De staatssecretaris van SZW heeft naast de reeds toegezegde ESF-subsidie in schooljaar 2020-2021,
extra subsidie uit het Coronacrisisfonds REACT-EU beschikbaar gesteld aan de gemeente Zaanstad ten behoeve van PrO/vso. Voor SG WJ Bladergroen betekent dit een extra subsidie in schooljaar 2020-2021 en 2021-2022 van totaal circa € 170.000

SG WJ Bladergroen ontvangt extra ESF-subsidie voor arbeidstoeleiding

SG WJ Bladergroen investeert de extra ESF-middelen in arbeidstoeleiding en duurzame arbeidsinpassing / arbeidsintegratie van de eigen leerlingen. De ESF-middelen worden gebruikt om de aansluiting met de regionale arbeidsmarkt -blijvend- te verbeteren met up-to-date praktijkvakken/branchecursussen alsook stages.

Europees Sociaal Fonds
Het ESF is het belangrijkste Europese middel om werkgelegenheid te ondersteunen, mensen aan werk te helpen en te zorgen voor eerlijker arbeidskansen voor alle EU-burgers.
Voor PrO/vso in Nederland is € 16,5 miljoen ESF-subsidie beschikbaar gesteld voor de periode
2020-2021, vanuit het Coronacrisisfonds REACT-EU voor PrO/vso € 16,5 miljoen voor 2020-2021 en
€ 25 miljoen voor 2021-2022. De subsidie wordt verdeeld over de 35 arbeidsmarktregio's in Nederland. De extra ESF REACT-EU middelen worden door PrO/vso aangewend om de aansluiting met de regionale arbeidsmarkt -blijvend- te verbeteren, zodat de mogelijkheden tot arbeidsinpassing van de leerlingen worden vergroot in de context van de COVID-19-pandemie en crisisherstel.