School voor praktijkonderwijs, vmbo-lwoo en internationale schakelklas
Zes scholen in Purmerend werken samen binnen de Purmerendse ScholenGroep. Samen verzorgen we voor Purmerend en omgeving een breed aanbod van onderwijs: praktijkonderwijs, alle leerwegen vmbo, havo, vwo en gymnasium. Door samen te werken, kunnen we ons onderwijs beter inrichten en beter ondersteunen.

havo/vwo:
  • Jan van Egmond Lyceum (havo, vwo, gymnasium)
  • Da Vinci College (havo, vwo, tweetalig vwo)

vmbo/pro:
  • SG Nelson Mandela (mavo, onderbouw beroepsgericht vmbo)
  • SG Antoni Gaudí (mavo, onderbouw beroepsgericht vmbo)
  • SG W.J. Bladergroen (vmbo-lwoo, internationale schakelklas, praktijkonderwijs)
  • SG Gerrit Rietveld (vmbo basis-kader)

Purmerendse ScholenGroep: Altijd een school die bij je past!

AANMELDEN 2018 trans260

Dit is Bladergroen!

Vmbo-onderbouw
Speciale kleine klassen voor leerlingen met leerweg ondersteuning (lwoo) of sociaal-emotionele ondersteuning. Leerwegen: basisberoeps (BB), kaderberoeps (KB) en mavo. De meeste leerlingen gaan na 2 jaar naar SG. Gerrit Rietveld (bovenbouw vmbo).

Praktijkonderwijs

Vijfjarige opleiding voor leerlingen waarvoor het vmbo niet haalbaar is. Praktisch onderwijs (doe-onderwijs) dat opleidt voor de uitvoering van eenvoudige werkzaamheden op de arbeidsmarkt.

Internationale Schakelklas
Onderwijs voor nieuwkomers met extra lessen Nederlands, ter voorbereiding op het voortgezet onderwijs.

Bladergroen op Twitter