School voor praktijkonderwijs, VMBO-LWOO en Internationale Schakelklas

Activiteiten

Op elke school wordt de hoogte van de ouderbijdrage door de schoolleiding in overleg met de oudergeleding van de medezeggenschapsraad bepaald. Binnen onze school wordt de ouderraad betrokken bij de invulling van de activiteiten. 

 • VMBO EN PRO € 50,-
 • ISK € 50,-

Programma per leerjaar (wijzigingen voorbehouden) 

1 PRO

 • schoolfeesten
 • Artis
 • zwemmen
 • Duinrell
 • mentorbudget
 • Zuiderzee Museum
 • invulling ouderraad

VMBO 1

 • schoolfeesten
 • Artis
 • Hoornse vaart
 • film
 • schaatsen
 • invulling ouderraad

2 PRO

 • schoolfeesten 
 • zwemmen
 • bijdrage kamp
 • museum
 • mentorbudget
 • invulling ouderraad

VMBO 2

 • schoolfeesten
 • Artis
 • invulling ouderraad
 • Walibi
 • schaatsen
 • Djembe workshop

3 PRO

 • schoolfeesten
 • theater
 • Walibi
 • schaatsen
 • invulling ouderraad

ISK

 • schoolfeesten
 • Artis
 • invulling ouderraad
 • Walibi
 • Djembe workshop
 • schaatsen

BB PRO

 • schoolfeesten
 • theater
 • Walibi
 • schaatsen
 • invulling ouderraad

Entree

 • schoolfeesten
 • theater
 • sector excursies
 • invulling ouderraad