School voor praktijkonderwijs, VMBO-LWOO en Internationale Schakelklas

Belangrijke telefoonnummers

SG W.J. Bladergroen
Postbus 890
1440 AW Purmerend

Flevostraat 257
1442 PX Purmerend

Telefoon: 0299 - 314920
Email: bladergroen@psg.nl
Website: bladergroen.psg.nl

Inspectie van het Onderwijs, Kantoor Haarlem
Inspecteur: de heer W. Wieldraaijer

Hebt u vragen over het onderwijs aan de overheid, ministerie van onderwijs of inspectie bel dan met de Rijksoverheid of stuur een mail. Zie www.rijksoverheid.nl of bel naar 1400.


Vertrouwensinspecteur:
Centraal Meldpunt vertrouwensinspecteur
Telefoon: 0900 - 1113111


Jeugdarts op school:

De jeugdarts van SG W.J. Bladergroen is mevrouw el Yakoubi. Zij houdt regelmatig spreekuur op school. Alle leerlingen krijgen zo nu en dan “een healthcheck” met een uitnodiging om te komen praten over hun gezondheid, ontwikkeling en leefstijl. Als u dat wilt, kunt u als ouder(s) meekomen. U kunt ook de arts bellen of mailen na afloop van het onderzoek.

De school meldt ook leerlingen aan bij de schoolarts, dat kan bijvoorbeeld omdat er sprake is van (veel) ziekteverzuim, zorgen om gezondheid of voor medisch advies. Wanneer uw kind vanuit school wordt aangemeld bij de schoolarts wordt hierover geïnformeerd door de mentor van uw kind of door het zorgteam.

Het staat u als ouder of leerling ook vrij om zelf contact op te nemen met onze schoolarts. Dat kan d.m.v. de volgende contactgegevens:

Mevrouw F. el Yakoubi
Jeugdgezondheidszorg Hoofdvestiging:
Vurehout 2, 1507 EC Zaandam
E-mail: FelYakoubi@ggdzw.nl
Website: www.ggdzw.nl


Politie:
Jeroen Caspers, coördinator jeugd
Kirsten Honcoop, coördinator jeugd
Telefoonnummer: 0900-8844
Email: jeugd.purmerend@politie.nl