School voor praktijkonderwijs, VMBO-LWOO en Internationale Schakelklas

Lessentabel en aan te schaffen materialen

Lessentabellen VMBO:

Afkorting Vak Jaar 1 Jaar 2 Jaar 3 Jaar 4
Ne Nederlands 4 4 4 4
E$n Engels 3 3 3 3
wi wiskunde 3 3 2 3
re rekenen 1 1    
ns natuur-/scheikunde 1 2 2 2
bio biologie 2 2 3 3
zw zorg & welzijn 2 2    
tn techniek 2 2    
lo lichamelijke opvoeding 4 2 4 1
bv beeldende vorming 2 2    
lob loopbaan oriëntatie/omgangskunde 2 2 1 1
mm mens & maatschappij 3 3    
ma maatschappijleer/CKV 0 0 2  
pso praktische sector oriëntatie   2    
pto persoonlijke talent ontwikkeling 2      
ment mentoruur (studieles) 3 2 2 2
menf mentorles (facultatief) 1 1 1 1
mw maatwerk   2   1
d&p dienstverlening & producten     11 12

Zelf aan te schaffen materialen

VMBO Elke leerling dient zelf zorg te dragen voor de volgende materialen en gereedschappen, eventueel in overleg met de leerkracht.


Algemeen
Dit betekent: wat elke leerling voor elk leerjaar en voor elke sector altijd bij zich heeft:

 • agenda
 • stevige, waterdichte schooltas waarin boeken/mappen niet kunnen beschadigen
 • pennen
 • gum
 • potloden, hardheid HB, 2B, 4B
 • geodriehoek
 • passer
 • lijmstift (Pritt-stift)
 • kleurpotloden (tenminste 10 kleuren)
 • viltstiften (geen fluorescerende kleuren, tenminste 10 kleuren)
 • schaar (groot of tussenmaat)
 • puntenslijper
 • 10 A-4 schriften met lijntjes0
 • 2 Multomappen 4 gaats A4
 • Tab-bladen 4 gaats A4
 • 4-gaats papier, gelinieerd A4
 • 4-gaats papier, ruitjes 1 cm x 1 cm of een A4-schrift met ruitjes van 1 cm x 1 cm
 • 4-gaats insteekmappen A4
 • Rekenmachine (aanbevolen voor alle klassen TI-30, Texas Instruments of Casio FX-82)
 • Leitzmapjes
 • Aanbevolen/niet verplicht: Kleine bosatlas voor thuis (ISBN:9789001712532).


Voor de lessen Lichamelijke Opvoeding is het volgende nodig:

 • Sportschoenen met zolen die niet afgeven
 • Gymkleding, bij voorkeur een trainingsbroek of een korte broek en een T-shirt.

 

Lessentabel ISK

vak afkorting lesuren
Ne Nederlands 17
En Engels 2
wi wiskunde 4
lo lichamelijke opvoeding 2
bv beeldende vorming 2
lin leven in Nederland 1
tn techniek 1
zw zorg en welzijn 1
keuze En/Ne Keuze Engels/Nederlands 1
keuze re/wi Keuze rekenen/wiskunde  1
men mentorles (studieles) 2
menf mentorles facultatief 1

 

Zelf aan te schaffen materialen ISK:

Elke leerling dient zelf zorg te dragen voor de volgende materialen en gereedschappen, eventueel in overleg met de leerkracht.


Algemeen
Dit betekent: wat elke leerling voor elk leerjaar en voor elke sector altijd bij zich heeft:

 • agenda
 • stevige, waterdichte schooltas waarin boeken/mappen niet kunnen beschadigen
 • pennen
 • gum
 • potloden, hardheid HB, 2B, 4B
 • lineaal
 • geodriehoek
 • passer
 • lijmstift (Pritt-stift)
 • kleurpotloden (tenminste 10 kleuren)
 • viltstiften (geen fluorescerende kleuren, tenminste 10 kleuren)
 • schaar (groot of tussenmaat)
 • puntenslijper
 • 2 A-4 schriften: 1 met lijntjes en 1 met ruitjes
 • Rekenmachine (aanbevolen voor alle klassen TI-30, Texas Instruments of Casio FX-82)
 • Leitzmapjes/snelhechters
 • Koptelefoon met microfoon
 • woordenboek Nederlands als tweede taal


Voor de lessen Lichamelijke Opvoeding is het volgende nodig:

 • Sportschoenen met zolen die niet afgeven
 • Gymkleding, bij voorkeur een trainingsbroek of een korte broek, een T-shirt en sportsokken.

Lessentabellen Praktijkonderwijs onderbouw:

vakken                                                                                  

    Jaar 1 Jaar 2 Jaar 2
    periode 1 + 2 periode 1 + 2 periode 3 + 4
Ne Nederlands 4 3 3
re rekenen 3 2 2
En Engels 1 1 1
mm mens & maatschappij 1 1 1
ogk omgangskunde 2 2 2
tl themales 2 3 3
tn techniek 2 2 2
dh dienstverlening en handel 2 2 2
hc horeca 2 2 2
dz dienstverlening en zorg 2 2 2
pd plant en dier 2 2 2
bv beeldende vorming 2 2 2
lo lichamelijke opvoeding 4 4 4
dv digitale vaardigheden 2 2 1
mw maatwerk 1 2 0
ment mentorles (studieles) 2 2 1
mwf mentorles (facultatief) 1 1 1
ist interne stage theorie 0 0 2
ist interne stage praktijk 0 0 2

 

Lessentabel Praktijkonderwijs bovenbouw:

vakken                                                                         

    Jaar 3   Bovenbouw  
    p 1+2 p 3+4 p 1+2 p 3+4
Ne Nederlands 4 4 2 2
re rekenen 2 2 2 2
En Engels 1 1 1 1
mm mens & maatschappij 1 1 0 0
ogk omgangskunde 1 1 0 0
tl themales 2 2 0 0
hc horeca 2 2 sectorvak sectorvak
dh dienstverlening en handel 2 2 sectorvak sectorvak
dz dienstverlening en zorg sectorvak sectorvak sectorvak sectorvak
tn techniek sectorvak sectorvak sectorvak sectorvak
bv beeldende vorming 2 2 0 0
lo lichamelijke opvoeding 2 2 2 2
dv digitale vaardigheden 2 2 1 1
mwf maatwerk (facultatief) 1 2 1 1
ment mentoruur 2 2 1 2
LB loopbaan/burgerschap 0 0 1 1
ist interne stage theorie 2 0 0 0
ist interne stage praktijk 3 0 0 0
LWP leerling werkplek 0 7 uur 0 0
est externe stage     16 uur 16 uur
  Totaal lesuren x 45 minuiten 33 36    

 

Lessentabel Entree:

    Periode 1 + 2 Periode 3 + 4 
awsn Algemene workshops Nederlands 3 3
awsr Algemene workshops rekenen 2 2
awslob Algemene workshops loopbaan 1 1
tn techniek sectorvak sectorvak
dh dienstverlening en handel sectorvak sectorvak
dz dienstverlening en zorg sectorvak sectorvak
hc horeca sectorvak sectorvak
coach mentorles (studieles) 4 4
bpv beroeps praktijk vorming (stage) 16 uren 16 uren
menf mentorles(facultatief) 1 1