School voor praktijkonderwijs, VMBO-LWOO en Internationale Schakelklas

Veiligheid


Veiligheidsvoorschriften bij praktijkvakken


Algemene regels
Voor veel praktijklessen gelden omwille van de veiligheid speciale regels en voorschriften. Omdat de gevolgen ernstig kunnen zijn als deze regels niet goed worden nageleefd, worden de belangrijkste in dit boekje vermeld. De leerkracht zal de voorschriften tijdens de lessen uitgebreid bespreken. Om veilig en verantwoord te kunnen werken zijn de volgende regels in de praktijklokalen van toepassing:

 • Stoeien en rennen is niet toegestaan.
 • Er mag alleen met deugdelijk gereedschap gewerkt worden.
 • Indien nodig moet er gebruik gemaakt worden van gehoorbeschermingsmiddelen.
 • Als er chemicaliën geknoeid worden, moet dit aan de docent gemeld worden.
 • Na de praktijkles moeten de handen worden gewassen.


Techniek

 • Het werken met de machines is alleen toegestaan met toestemming van de docent.
 • Tijdens het werken aan de boor- en zaagmachines moet een veiligheidsbril gedragen worden.
 • Tijdens het werken aan de machines is loshangend haar niet toegestaan.
 • Aan de machines mag slechts een persoon tegelijk werken.
 • Leerlingen hebben geen toegang tot de magazijnen zonder uitdrukkelijke toestemming van de docent.
 • Het dragen van nylon kleding tijdens het puntlassen is verboden.
 • Het dragen van dichte schoenen is verplicht in verband met de veiligheid.


Praktijk natuur-en scheikunde

 • Het is niet toegestaan synthetische kleding te dragen tijdens het werken met een teclubrander (gasbrander).
 • Loshangend haar is niet toegestaan.

Beeldende Vorming

 • Het werken met de machines is alleen toegestaan met toestemming van de docent.
 • Tijdens het werken aan de boor-, zaag- en puntlasmachines moet een veiligheidsbril gedragen worden.
 • Tijdens het werken aan de machines is het dragen van ringen en kettingen niet toegestaan.
 • Tijdens het werken aan de machines is loshangend haar niet toegestaan.
 • Het dragen van nylon kleding tijdens het puntlassen is verboden.
 • Aan een machine mag slechts een persoon tegelijk werken.
 • Tijdens het werken in het lokaal Beeldende Vorming worden de normale veiligheidsnormen in acht genomen.
 • Leerlingen hebben geen toegang tot de magazijnen zonder uitdrukkelijke toestemming van de docent beeldende vorming.
 • Het lokaal mag pas door leerlingen worden betreden als de docent aanwezig is.
 • Het dragen van dichte schoenen is verplicht in verband met de veiligheid.
 • Er zijn altijd schorten beschikbaar als de leerlingen hun kleding willen beschermen tegen verf en dergelijke. De docent laat het aan de leerlingen zelf over om een schort aan te trekken.


Biologie en Verzorging

 • Leerlingen hebben alleen toegang tot het biologielokaal in aanwezigheid van de docent.
 • Materialen worden niet aangeraakt en/of gebruikt zonder toestemming.
 • Leerlingen hebben geen toegang tot het kabinet/magazijn biologie.


Horeca en verzorging

 • Bij deze lessen is het verplicht om een lange broek en dichte schoenen te dragen. Ook moet lang haar vastgebonden zijn of in een staart.
 • Bij de kooklessen kan de docent ook i.v.m de hygiëne het dragen van een schort verplicht stellen.

Lichamelijke opvoeding

 • De leerling kan op de dagen dat hij/zij gymles heeft beter geen dure merkkleding dragen.
 • Gedurende de gymles bewaart de leerling kostbare voorwerpen, waaronder portemonnee en mobiele telefoon, in zijn of haar kluisje.
 • De leerling kan alleen sleutels en sieraden inleveren bij de docent.
 • De school aanvaardt geen verantwoordelijkheid bij beschadiging of vermissing.
 • De leerling verschijnt bij een blessure altijd in de les. Hij/zij heeft dus geen vrij. Bij blessure neemt de leerling een briefje van de ouders mee.
 • Bij langdurige blessure krijgt de leerling vervangende les en een werkstukopdracht. 
 • De leerling mag geen eten en drinken meenemen, alleen op aangeven van de docent.


Regels voor de binnenlessen

 • Leerlingen behoren degelijke kleding te dragen, d.w.z. de kleding mag geen gevaar voor henzelf of anderen opleveren.
 • De gymzaal betreden op schoenen met zwarte zolen die afgeven is verboden.
 • De gymzaal betreden met buitenschoenen is verboden.
 • Het is niet toegestaan op sokken te gymmen.


Regels voor de buitenlessen

 • Leerlingen mogen een trainingspak dragen.
 • Tot de herfstvakantie en na 1 april zullen de lessen lichamelijke opvoeding hoofdzakelijk buiten worden gegeven.