School voor praktijkonderwijs, VMBO-LWOO en Internationale Schakelklas

Toelating


Leerlingen met indicatie

Op SG W.J. Bladergroen worden leerlingen toegelaten met een zogeheten indicatie. Het kan gaan om een aanwijzing voor Leerwegondersteunend onderwijs (lwoo); in dat geval kan een leerling geplaatst worden op de afdeling VMBO. Ook de leerlingen die niet direct in aanmerking komen voor het LWOO, maar die wel gebaat zijn bij de setting op SG W.J. Bladergroen, kunnen d.m.v. een arrangementaanvraag bij het samenwerkingsverband VO Waterland (SWV) in aanmerking komen voor plaatsing op onze school.

Het kan ook zijn dat een leerling een advies heeft voor Praktijkonderwijs. In dat gevalkan hij of zij geplaatst worden op het Praktijkonderwijs indien de toelaatbaarheidsverklaring (TLV) voor Praktijkonderwijs is afgegeven door het VO-loket van het SWV. Een TLV voor het Praktijkonderwijs komt tot stand door het afnemen van een test in combinatie met een advies van de basisschool.

Een aanwijzing voor LWOO en de TLV voor het Praktijkonderwijs loopt via het SWV. Vanaf de invoering van Passend Onderwijs (schooljaar 2014- 2015) worden er tevens door het SWV-onderwijsarrangementen toegekend aan leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben.

Voor de internationale Schakelklas (ISK) kunnen het hele jaar kinderen worden aangemeld. Voor toelating tot de Internationale Schakelklas: zie blz. 28.