School voor praktijkonderwijs, VMBO-LWOO en Internationale Schakelklas

Afdelingen en teamleiders

W.J. Bladergroen is in 2003 van start gegaan op verzoek van het Samenwerkingsverband VO Waterland. De directeur van SG W.J. Bladergroen is mevrouw Krug.

Er zijn drie afdelingen bij SG W.J. Bladergroen:

  • VMBO-onderbouw, voor leerlingen met extra ondersteuning-LWOO
  • Internationale Schakelklas (ISK)
  • Praktijkonderwijs


Elke afdeling staat onder leiding van een teamleider die leiding geeft aan een vast team van docenten. De teamleiders en alle docenten zorgen voor een optimaal schoolklimaat waarbinnen vijf kernwaarden (zie jaarboekje) centraal staan.

De teamleiders op onze school zijn:

  • Mevrouw de Bie - Praktijkonderwijs, Entree-opleiding
  • Mevrouw Bremer - VMBO-onderbouw, ISK


Het loket VO-Waterland/medewerkers van het SWV zit in ons gebouw.

Binnen het SWV zijn specialisten werkzaam op het gebied van psychologischen didactisch onderzoek, maatschappelijk werk, ambulante begeleiding, orthopedagogiek en remediale hulp.

Het SWV kan diensten verlenen aan de scholen voor Voortgezet Onderwijs in de regio.


Meer weten over de Raad van Toezicht, de Medezeggenschapsraad en de statuten van de Purmerendse ScholenGroep? Lees het hier