School voor praktijkonderwijs, VMBO-LWOO en Internationale Schakelklas

Leerlingenraad

Op W.J. Bladergroen is al een paar jaar een leerlingenraad.

Wat is een leerlingenraad?

De leerlingenraad is een groep leerlingen uit alle klassen. Per klas zijn er twee leerlingen lid van de leerlingenraad. Deze leerlingen zijn de vertegenwoordigers van hun klas. Ze zullen de mening van hun klasgenoten vertellen en uitleggen aan de andere leerlingenraadleden.

Hoe ziet zo'n vergadering er uit?

Er zijn twee verschillende vergaderingen:

 1. Een vergadering met je deelschool (Pro ob, Pro bb of Lwoo). Tijdens deze vergaderingen gaat het over dingen die met jouw deelschool te maken hebben. Tijdens deze vergadering zijn de klassenvertegenwoordiger en de assistent aanwezig.
 2. Een vergadering met de hele leerlingenraad. Uit iedere deelraad worden 3 vertegenwoordigers gekozen. Dan zal er ook gepraat worden over dingen die voor de hele school belangrijk zijn.

Waar heeft de leerlingenraad een mening over?

Leerlingen mogen zelf punten op de agenda zetten. Deze worden besproken in de klas met klasgenoten en tijdens het mentoruur.

Ook zullen er af en toe vragen worden voorgelegd, bv:

 • Hoe zou jij graag les willen hebben?
 • Kloppen de schoolregels nog wel volgens jullie. Wat kan er verbeterd worden?
 • Welke veranderingen in het schoolgebouw zou je willen/zijn er nodig?


Deze vragen bespreek je ook met je klasgenoten en mentor.


Maakt de mening van de leerling wat uit?

Ja! Hun mening is erg belangrijk. Dat wat besproken is tijdens de vergadering van de leerlingenraad, zal naar de schoolleiding en medezeggenschapsraad gaan. Deze gaan dan kijken hoe de leerlingen er over denken en wat er mee gedaan kan worden.

Wie kan klassenvertegenwoordiger worden?

Samen met klasgenoten en mentor gaat de klas op zoek naar een goede vertegenwoordiger en assistent. Deze personen zullen de klas in de vergaderingen vertegenwoordigen.

Waar moet een leerling goed in zijn om vertegenwoordiger te worden:

 • De eigen mening kunnen geven en die van de klas.
 • Kunnen luisteren naar anderen, ook anderen hebben een mening.
 • De mening van anderen kunnen opschrijven.
 • Tijd hebben, hij/zij zal af en toe een les moeten missen, maar dit moet wel kunnen.


Waarom?

 • Een gevoel van maatschappelijke verantwoordelijkheid.
 • Vinden dat je mening belangrijk is.
 • De school is ook van de leerlingen.
 • De uren tellen mee als maatschappelijke stage (MAS).


Enkele behaalde successen

 • Realisatie van een Pannakooi op het schoolplein.
 • Aanpassing regels audioapparatuur (1 oortje in op de gang mag nu wel).
 • Meer gezellige aankleding.
 • Schoolfeest.
 • Speciaal programma om het groepsgevoel te vergroten.
 • De ideeënbus.