School voor praktijkonderwijs, vmbo-lwoo en internationale schakelklas
bladergrWilhelmina Johanna BLADERGROEN, orthopedagoge (1908-1983)

Haar leven lang heeft Bladergroen zich in dienst gesteld van het welzijn van het kind. In het bijzonder wat de hulpverlening aan kinderen met opvoedings- en leerproblemen betreft, heeft zij pionierswerk verricht. Voor hen ontwikkelde zij didactische en therapeutische methoden en stichtte ze instituten en scholen. Bladergroen mag dan ook een van de grondleggers van de universitaire orthopedagogiek en de wegbereidster van het LOM-onderwijs in Nederland worden genoemd.

Zie ook Wilhelmina Bladergroen.

AANMELDEN 2018 trans260

Dit is Bladergroen!

Vmbo-onderbouw
Speciale kleine klassen voor leerlingen met leerweg ondersteuning (lwoo) of sociaal-emotionele ondersteuning. Leerwegen: basisberoeps (BB), kaderberoeps (KB) en mavo. De meeste leerlingen gaan na 2 jaar naar SG. Gerrit Rietveld (bovenbouw vmbo).

Praktijkonderwijs

Vijfjarige opleiding voor leerlingen waarvoor het vmbo niet haalbaar is. Praktisch onderwijs (doe-onderwijs) dat opleidt voor de uitvoering van eenvoudige werkzaamheden op de arbeidsmarkt.

Internationale Schakelklas
Onderwijs voor nieuwkomers met extra lessen Nederlands, ter voorbereiding op het voortgezet onderwijs.

Bladergroen op Twitter