School voor praktijkonderwijs, VMBO-LWOO en Internationale Schakelklas

Mentor

Het mentorsysteem

Minimaal 2 keer per jaar worden de ouders/ verzorgers uitgenodigd voor een driehoeksgesprek (school/leerling/thuis) op school met de docent/ mentor om te praten over de vorderingen, het huiswerk, het gedrag, het OPP etc. van hun kind/ pupil. In de uitstroomperiode bespreekt de mentor met de ouders/verzorgers de schoolkeuze na de ISK.

 

Terug naar de vorige pagina