School voor praktijkonderwijs, VMBO-LWOO en Internationale Schakelklas

Klas 1, 2 en 3

Praktijkonderwijs Onderbouwperiode: leerjaar 1 en 2

De onderbouw wordt gekenmerkt door een eerste oriëntatie op de vijf verschillende sectoren en een onderwijsaanbod dat gericht is op algemene praktische vaardigheden. (zelfredzaamheid). Aan het eind van de onderbouw wordt samen met de leerling een keuze voor twee mogelijke beroepssectoren bepaald.

Praktijkonderwijs Bovenbouwperiode: leerjaar 3

De leerling kiest twee praktijkvakken voor een mogelijke beroepssector. Er vindt een verdere oriëntatie plaats op persoonlijke interesse, capaciteiten en inzet van de leerling. Leerlingen maken kennis met beroepsvaardigheden door de interne stages en de leerling werkplekken.

Het doel van het 3e leerjaar is:

  • oriënteren op een beroepssector.
  • ontwikkelen van algemene arbeidscompetenties.
  • ontwikkelen van de sociale competentie en zelfredzaamheid van de leerling.
  • ontwikkelen van stage vaardigheden.
  • aanbieden van algemeen vormend onderwijs.

 

Terug naar de vorige pagina