School voor praktijkonderwijs, VMBO-LWOO en Internationale Schakelklas

PSO

PSO staat voor Praktische Sector Oriëntatie en wordt wekelijks een blokuur gegeven aan onze 2e jaars vmbo leerlingen op WJB.

De leerlingen maken dan via een carrousel kennis met de sectoren/afdelingen Techniek (bouw, elektro en motorvoertuigen), Economie, Zorg en Welzijn en Horeca.

Aan het eind van het schooljaar weet de leerling dan wat hem/haar het meest boeit en het beste bij hem/haar past en gaan we ons verdiepen in het profiel bovenbouw wat daarbij hoort en onderzoeken we welke school daarbij het best aansluit, dit alles in samenspraak met mentor en ouders.

Wij zijn op dit moment serieus aan het onderzoeken of er mogelijkheden zijn om met enige regelmaat tijdens PSO gastlessen te bezoeken op het Gerrit Rietveld omdat dat in principe de school is waar de leerling de bovenbouw gaat volgen (muv de leerlingen die op WJB blijven of een school buiten de PSG willen).

PSO lessen worden wekelijks gegeven door een kundig en zeer enthousiast team:

Linda de Boer/Zorg en Welzijn
Manon Keijzer/Horeca
Patrick Goverts/Techniek
Patricia Slotboom/Economie

 

WJB FELICITEERT ALLE GESLAAGDE VMBO LEERLINGEN

WJB FELICITEERT ALLE GESLAAGDE VMBO LEERLINGEN

Schooljaar 19/20 is het eerste schooljaar waarop SG W.J. Bladergroen een examengroep VMBO B/K heeft. Alle leerlingen volgen het profiel Dienstverlening en Producten.

Van de 14 kandidaten zijn er 10 geslaagd op basis niveau en 4 op kaderniveau.

Het slagingspercentage komt hiermee op 100%.

Alle leerlingen gefeliciteerd met het behalen van je diploma🎉!

Welkom bij SG W.J. Bladergroen!

Ons motto is: Doen wat werkt!

Onze missie: Op onze school gaan we uit van verschillende kwaliteiten en capaciteiten van de leerlingen. Door het onderwijsaanbod hierop af te stemmen, komt de leerling zo goed mogelijk tot zijn recht. SG W.J. Bladergroen is er speciaal voor leerlingen in de regio Waterland die (soms tijdelijk) extra ondersteuning en begeleiding nodig hebben. Wij bieden aangepast onderwijs, met extra zorg en aandacht.

Alle leerlingen hebben een (zorg)indicatie.

Jullie zijn hier welkom!

VMBO - LWOO

PRAKTIJKONDERWIJS

INTERNATIONALE SCHAKELKLAS