School voor praktijkonderwijs, VMBO-LWOO en Internationale Schakelklas

Lessentabel ISK

Lessentabellen:

 

afkorting vak isk theoretische route isk praktische route vmbo nt2
ne Nederlands 17 13 8
en Engels 3 3 3
re rekenen 2 4 1
wi wiskunde 3   3
bv beeldende vorming 2 2 2
lo lichamelijke opvoeding 2 2 4
lin leven in Nederland 2 2  
md muziek en drama 1 2  
mentor mentorles (studieles) 2 2 3
coach coachuur 1 1 1
est externe stage   4  
bi biologie     2
dv digitale vaardigheden     1
lob loopbaan oriëntatie     2
mm mens en maatschappij     3
ns natuur-/scheikunde     1
zw zorg en welzijn     2