School voor praktijkonderwijs, VMBO-LWOO en Internationale Schakelklas

Praktische informatie start schooljaar

Zelf aan te schaffen materialen 

 

 

VMBO 

PRO 

ISK 

Stevige waterdichte tas, waarin boeken en/of mappen niet kunnen beschadigen 

X 

X 

X 

Agenda in een eenvoudige uitgave 

X 

X 

X 

Pennen 

 

 

 

Viltstiften 

X 

X 

 

Gum 

X 

X 

X 

Puntenslijper 

X 

X 

X 

Kleurpotloden (tenminste 10 kleuren) 

X 

X 

X 

Potloden, hardheid HB, 2B, 4B 

 

X 

 

 

10 A-4 schriften met lijntjes 

 

X 

 

 

1 Multomap 4 gaats A4 

X 

 

 

2 x een set tab-bladen 4 gaats A4 

 

X 

 

 

4-gaats papier, ruitjes 1cmx1cm 

 

X 

 

 

Viltstiften (geen fluorescerende kleuren, tenminste 10 kleuren) 

X 

 

 

Schaar 

X 

X 

X 

Liniaal 

 

X 

X 

Passer 

X 

 

 

Plakstift/Lijm 

X 

X 

X 

Etui 

X 

X 

X 

Eenvoudige koptelefoon/oortjes (voor ISK-leerlingen met microfoon) 

X 

X 

X 

4 schriften waarvan 2 met lijntjes en 2 met ruitjes 

 

 

X 

X 

10 Leitz-mapjes (voor ISK-leerlingen) 

X 

X 

X 

Eenvoudige zakrekenmachine of telefoon met calculator 

 

X 

X 

 

Voor de lessen Lichamelijke Opvoeding 

 

 

 

 

Sportschoenen met zolen die niet afgeven (binnen gym) 

 

X 

X 

X 

Gepaste gymkleding (een trainingsbroek [lang of kort] en een T-shirt) 

 

X 

X 

X 

 

Introductiedagen en open huis  

In het begin van het schooljaar maken alle leerlingen (van VMBO, Praktijkonderwijs en ISK) kennis met elkaar tijdens een introductieprogramma op de dinsdag en woensdag. 

Het SG W.J. Bladergroen organiseert jaarlijks een Open Huis. Dit schooljaar zal dit zijn op woensdag 7 februari 2024. De school is dan geopend voor leerlingen van groep 7 en 8 van het primair onderwijs en hun ouders/verzorgers. Belangstellende leerlingen kunnen een kijkje nemen in de school en kennismaken met docenten en leerlingen en alle verschillende vakken. Behalve voor de leerlingen die tijdens het Open Huis in de lokalen assisteren, is deze avond niet toegankelijk voor de leerlingen van de school.  

Afwezigheid melden  

Indien uw kind ziek is kunt u dit van 08.00 tot 10.00 uur melden bij de receptie van school op telefoonnummer (0299) 314 920. 

De ziekmelding kan ook via de website worden gedaan, via: https://ziekmelden.psg.nl 

Op deze site kunt u inloggen met dezelfde gegevens die u ook gebruikt om in Magister in te loggen. Na ontvangst van uw melding ontvangt u een smsbericht en een bevestigingsmail op het 06- nummer en e-mail adres dat u in Magister heeft ingevoerd. De mogelijkheid bestaat dat een medewerker van school nog even contact met u opneemt. Als een leerling op school ziek wordt, dan meldt hij of zij dit bij één van de medewerkers van de receptie. Deze medewerker belt dan naar de ouder/verzorger van de leerling om toestemming te vragen voor het feit dat de leerling naar huis gaat. De leerlingen van het Praktijkonderwijs die stage lopen buiten school en verhinderd zijn door doktersbezoek en/of ziekte, bellen naar het stageadres en naar school.   

Het mentorsysteem 

De mentor is de spil in de begeleiding van de leerlingen. Samen met de leerling en de ouders/verzorgers wordt een plan gemaakt voor een uitstroomperspectief. Dit noemen we een Individueel OntwikkelingsPlan (IOP). Na de herfstvakantie worden de ouders uitgenodigd om het ontwikkelingsperspectief te bespreken. In maart worden de ouders dan nogmaals uitgenodigd om de voortgang te bespreken.  

Van ouders/verzorgers wordt verwacht dat zij in overleg met de mentor een geschikt moment kunnen vrijmaken. De gesprekken vinden plaats onder schooltijd.  

Er vinden regelmatig leerling besprekingen plaats waarin de mentor steun en hulp kan vragen aan het kernteam of een beroep kan doen op het zorgteam. De mentor heeft tenminste twee keer per jaar een MOL-gesprek (Mentor-Ouder/verzorger-Leerling) met elke leerling van zijn mentorgroep.  

Jaaragenda  

Alle activiteiten die op SG W.J. Bladergroen worden gepland en aangeboden vindt u in de jaaragenda. Deze activiteiten kunnen zowel overdag als ‘s avonds plaatsvinden. Hierbij wordt gedacht aan bezoeken van bedrijven, musea, deelname aan sportactiviteiten maar ook oudervoorlichting- en algemene informatieavonden. Er kan worden afgeweken van het gangbare rooster. Gedurende het schooljaar kunnen er wijzigingen in de jaaragenda plaatsvinden, houd u daarom regelmatig de jaaragenda in de gaten. U vindt de jaaragenda op de website Bladergroen.psg.nl onder praktische informatie.  

Informatiebrieven 

De informatiebrieven (van bv. een informatieavond) worden digitaal verzonden. Het is hiervoor belangrijk dat de e-mailadressen van de ouders/verzorgers bij de school bekend zijn (u kunt zelf wijzigingen aanbrengen via het ouderaccount van Magister).  

Vrijwillige ouderbijdrage 

Aan het begin van het schooljaar is u gevraagd om de vrijwillige ouderbijdrage te betalen. Het bedrag is € 60,-. De hoogte en de besteding van de vrijwillige ouderbijdrage wordt door de medezeggenschapsraad besproken en vastgesteld. U ontvangt hiervoor de rekening in september.  

De vrijwillige ouderbijdrage wordt voor een scala aan activiteiten ingezet. Zoals: 

  • schoolfeest; 
  • Artis; 
  • zwemmen en/of schaatsen; 
  • Introductieprogramma; 
  • Mentoruitje; 
  • klimmen, Ford Edam; 
  • muziekschool, bioscoop of theater; 
  • gastlessen en mentoruitstapje; 
  • cultuurkaart;
  • Entree-opleiding: excursie Schiphol en de Tweede Kamer.  
Opvang lesuitval/Roosterwijzigingen 

Bij afwezigheid van een docent streeft de school ernaar de betreffende lessen zoveel mogelijk door andere leerkrachten te laten vervangen. Bij invallessen gelden dezelfde regels als bij andere lessen. Roosterwijzigingen zijn zichtbaar in de Magister-app. We raden aan de app elke ochtend te verversen. Bij plotselinge wijzigingen wordt er een bericht naar leerlingen gestuurd.  

 

Lessentijden 
 

Lesuren 

VMBO-lestijden 

Lesuren 

PRO-lestijden 

Lesuren 

ISK lestijden 

1 

08:30 - 09:15 uur 

1 

08:30 - 09:15 uur 

 

 

2 

09:15 - 10:00 uur 

2 

09:15 - 10:00 uur 

1 

09.15 - 10.00 uur 

3 

10:00 - 10:45 uur 

PAUZE 

10:00 - 10:15 uur 

2 

10.00 - 10.45 uur 

PAUZE 

10:45 - 11:00 uur 

3  

10:15 - 11:00 uur 

3 

10.45 - 11.30 uur 

4 

11:00 - 11:45 uur 

4 

11:00 - 11:45 uur 

PAUZE 

11.30 - 11.45 uur 

5 

11:45 - 12:30 uur 

PAUZE 

11:45 - 12:15 uur 

4 

11.45 - 12.30 uur 

PAUZE 

12:30 - 13:00 uur 

5 

12:15 - 13:00 uur 

5 

12.30 - 13.15 uur 

6 

13:00 - 13:45 uur 

6 

13:00 - 13:45 uur 

PAUZE 

13.15 - 13.45 uur 

7 

13:45 - 14:30 uur 

7 

13:45 - 14:30 uur  

6 

13.45 - 14.30 uur 

PAUZE 

14:30 - 14:45 uur 

PAUZE 

14:30 - 14:45 uur  

7 

14.30 - 15.15 uur 

8 

14:45 - 15:30 uur 

8  

14:45 - 15:30 uur 

PAUZE 

15.15 - 15.30 uur 

9 

15:30 - 16:15 uur 

9 

15:30 - 16:15 uur 

8 

15.30 - 16.15 uur