School voor praktijkonderwijs, VMBO-LWOO en Internationale Schakelklas

Voorwoord

SG W.J. Bladergroen ontleent zijn naam aan de Nederlandse kinderpsycholoog, orthopedagoog Wilhelmina Johanna Bladergroen (1908-1983). Zij liet zich kenmerken door het uitgangspunt; niet leiden maar begeleiden op de weg naar zelfstandigheid, zelfverantwoordelijkheid en onafhankelijkheid. Deze uitgangspunten vormen vandaag de dag nog steeds een belangrijke leidraad voor ons onderwijs en de omgang met de leerlingen. 

 Dit is het jaarboekje van SG W.J. Bladergroen voor het schooljaar 2023-2024. In dit jaarboekje staat allerlei praktische informatie over de school, de organisatie daarvan, lestijden, vakantieregeling, huisregels, relevante namen, adressen en telefoonnummers. 

 Naast het jaarboekje hebben we ook een schoolgids. Deze is terug te vinden op onze eigen website: bladergroen.psg.nl en op de website van de Purmerendse ScholenGroep. www.psg.nl 

 Wij wensen de leerlingen namens alle medewerkers van SG W.J. Bladergroen een plezierig schooljaar toe. 

Mevrouw N. Spanjerberg 
Directeur SG W.J. Bladergroen 
Contactgegevens: spgn@psg.nl 
 
Teamleider praktijkonderwijs - De heer M. Meerhoff 
Contactgegevens: meh@psg.nl 
 
Teamleider VMBO - Mevrouw F. Bouamrani 
Contactgegevens: bmf@psg.nl 
 
Teamleider ondersteuning - mevrouw D. Meijer 
Contactgegevens: mrd@psg.nl

Teamleider Internationale Schakelklas - mevrouw F. de Jager 
Contactgegevens: jgrf@psg.nl