School voor praktijkonderwijs, VMBO-LWOO en Internationale Schakelklas

Missie en ambities

Op SG W.J. Bladergroen bieden wij leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften passend onderwijs. De onderwijsbehoefte (instructiebehoefte- en ondersteuningsbehoefte) van leerlingen staat centraal. Dit betekent dat we een leerling maximaal uitdagen op zijn/haar/hun niveau. Waarbij het ook gaat om zelfstandigheid, de relatie met anderen en vertrouwen in het eigen kunnen. Daarnaast streven we een zo optimaal mogelijke doorstroom/uitstroom na. 

Onze visie op het onderwijs sluit aan bij het Strategisch Beleidsplan van de Purmerendse ScholenGroep (PSG) en zijn in centrale thema’s verankerd, te weten: 

  • Maatwerk organiseren; 
  • Professionals trainen; 
  • ICT systemen afstemmen; 
  • Ondersteuning op SG W.J. Bladergroen. 
Ambities SG W.J. Bladergroen 

Maatwerk organiseren 
Binnen ons pedagogisch-didactisch klimaat staat de onderwijsbehoefte (instructie- en ondersteuningsbehoefte) van leerlingen centraal. Dat betekent dat we een leerling maximaal uitdagen op zijn/haar/hun niveau. Om dit te kunnen realiseren maken we gebruik van activerende werkvormen, flexibele leerroutes en de juiste begeleiding zodat de leerling het tempo en de ontwikkeling kan volgen die bij hem/haar past. 

Professionals trainen 
Medewerkers worden gestimuleerd om met elkaar ‘in beweging’ te zijn en zich blijvend te ontwikkelen, in relatie met de schoolontwikkeling; waarbij gebruik wordt gemaakt van een persoonlijk ontwikkelingsplan op basis van individuele doelen. Binnen SG W.J. Bladergroen staan de komende jaren in het teken van het ontwikkelen en toepassen van activerende werkvormen, ontwikkelen mentoraats-programma en burgerschap, vaste afspraken t.a.v. de wijze van lesstofaanbieding, Eloo-Dot en Intervisie. 

ICT systemen afstemmen 
Door maatwerk aan te bieden middels diverse activerende werkvormen zal ook de digitale component aan moeten sluiten. De komende jaren zetten we in op BYOD (Bring Your Own Device) en zullen we de adviezen van Expanding Visions op het gebied van de ICT structuur binnen de PSG hierbij als leidraad gebruiken. 

Ondersteuning op SG W.J. Bladergroen 
Binnen de leerling ondersteuning op SG W.J. Bladergroen is het motto ‘doen wat werkt’ ook leidend. Vanuit het ondersteuningsteam wordt geambieerd om meer preventief te werken i.p.v. reactief. Hierdoor kan er efficiënter gewerkt worden, wat tevens ten goede komt aan de geboden leerlingenondersteuning. Een uitgebreide intake, klassentrainingen op sociale vaardigheden, professionalisering van docenten op Passend Onderwijs en versteviging van de samenwerking met ketenpartners zijn voorbeelden van hoe wij deze ondersteuning willen realiseren.