School voor praktijkonderwijs, VMBO-LWOO en Internationale Schakelklas

Lessentabel PRO

Lessentabel

afkorting vak PRO lj1 PRO lj2 PRO lj3 PRO BB ENTREE PROL/MLK
ne Nederlands 4 3 3 2 2 4
en Engels 1 1 1 1   1
re rekenen 3 2 2 2 3 3
mm mens & maatschappij 1 1 1     1
lob loopbaan oriëntatie       1 1  
sova sociale vaardigheden 2 2 1     2
tl themales 2   2     2
tn techniek 2 2 sectorvak sectorvak sectorvak 2
hev handel en verkoop 2 2 sectorvak sectorvak sectorvak 2
hc horeca 2 2 sectorvak sectorvak sectorvak 2
zw zorg & welzijn 2 2 sectorvak sectorvak sectorvak 2
pd plant & dier 2 2 sectorvak sectorvak sectorvak 2
bv beeldende vorming 2 2 2     2
lo/so lichamelijke opvoeding/sport oriëntatie 4 2 2 2   2
dv digitale vaardigheden 2 2 2 1   2
keuz keuzevak 2 2       2
mentor mentorles (studieles) 2 2 2 1   4
coach coachuur 1 1 1 1 1 1
ist/gs interne stage/groepsstage   4        
bos beroeps orientatie stage     9.33      
est externe stage       21.33 21,33  
pf portfolio         4