School voor praktijkonderwijs, VMBO-LWOO en Internationale Schakelklas

VMBO bovenbouw

In samenwerking met SG Gerrit Rietveld

Vanaf schooljaar 2018 -2019 is er een mogelijkheid voor een specifieke doelgroep leerlingen van onze school (leerlingen die in aanmerking komen voor onze verlengde zorg) een vmbo basis- of kaderdiploma te halen op SG. W.J. Bladergroen. Dit gebeurt middels een onderwijsprogramma dat verzorgd wordt binnen onze school, in samenwerking met SG. Gerrit Rietveld. Deze leerlingen zijn, in principe, al vanaf groep 8 bij ons ingestroomd of afkomstig uit de ISK klassen van SG W.J. Bladergroen.

Het gaat om leerlingen waarvan is vastgesteld dat onze verlengde zorg noodzakelijk geacht wordt om een vmbo diploma te kunnen halen. Dat vaststellen gebeurt door het zorgteam en, in het geval van een B-arrangement, door de toelatingscommissie. Het advies van het docententeam aan het zorgteam is van groot belang. Uiteraard moet die leerling een overgangsrapport hebben van klas 2 naar klas 3. Daarnaast moet, in overleg met en na goedkeuring van de ouders, in het OPP het uitstroomprofiel SG W.J. Bladergroen bovenbouw vmbo zijn opgenomen.
Jaarlijks zal niet meer dan één klas (14- 16 leerlingen) in ons eigen derde leerjaar kunnen instromen. Wij bieden één profiel aan, het profiel Dienstverlening en Producten. Dit is het meest brede profiel binnen het vmbo. Hiermee kunnen we een smallere keuze uitstellen. Alle vervolgmogelijkheden binnen het MBO blijven op deze manier open.

Halverwege leerjaar 2 wordt er een informatieavond gehouden voor ouder(s) verzorger(s) van die leerlingen waarvan wij denken (mede vanuit driehoeksgesprekken) dat ze in aanmerking komen voor onze verlengde zorg. Op dat moment zijn de laatste ontwikkelingen en mogelijkheden van de leerling ook pas bij ons bekend. Op voorhand kan er dus niet aangemeld worden. Het is en blijft afhankelijk van de ontwikkeling van de leerling.